Használati feltételek

Használati feltételek

Beleértve az adatvédelmi irányelveket
Működtetett vagy irányított webhelyek számára
by
A trombózis és haemostasis Nemzetközi Társasága ("ISTH")

A WEBOLDAL HASZNÁLATA ÉS A HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA A HASZNÁLATI SZABÁLYOKAT

Ha Ön (és a gondviselő, ha alkalmazható, az alábbiak szerint) nem vállalja, hogy kötelezi magát a jelen Felhasználási feltételekre, nem hozzáférést vagy annak használatát a weboldal bármely részén, vagy bármilyen szolgáltatást vagy szoftvert használhat a weboldal eléréséhez vagy használatához. A weboldal bármilyen elérése vagy használata azt jelenti, hogy elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

FONTOS: AZ ALKALMAZOTT FELHASZNÁLÓK Tilos tiltani;
A TEEN FELHASZNÁLÁS SZÜKSÉGESSÉGRE VONATKOZÓAN GYAKORLATOSAN.

 • Ha 13 évesnél fiatalabb, tilos weboldalunkat használni. A 13 év alatti gyermekek gyámjai kötelesek korlátozni az ilyen használatot.
 • 13 és 18 év közötti személyek (vagy ha ez nagyobb, a teljes felnőttkor életkora abban a joghatóságban, amelyben tartózkodnak) csak akkor használhatják ezt a helyet az őseik engedélyével, és csak akkor, ha ők és őseik nevében vállalja, hogy betartja ezeket a használati feltételeket.

TARTALOMJEGYZÉK

A megállapodás hatálya
Jelszó és biztonság
Felhasználói magatartás
A tartalom felhasználása
A weboldalunkon benyújtott beadványai
Szolgáltatás megszüntetése
A megszűnés hatása
Felelősségi nyilatkozat és felelősségkorlátozás
Harmadik fél tartalma és linkek
Kártalanítás
Védjegyek és szerzői jogok
Export
A feltételek módosítása
Nincs ügynökség
Nincs lemondás
Alkalmazandó törvény és helyszín
Lemondási / visszatérítési házirend
Elválaszthatóság
ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT

A megállapodás hatálya

Ezek a felhasználási feltételek ("feltételek") vonatkoznak minden ISTH webhelyre, ideértve, de nem kizárólag genetherapy.isth.org www.isth.org, www.isthacademy.org, www.isth2013.com, www.ssc2012.org, www.journalth.com, az ISTH korábbi, jelenlegi és jövőbeli kongresszusainak, találkozóinak és albizottságainak különféle weboldalai, valamint bármely más internetes oldal, amelyen jelen feltételek jelennek meg.

Ezek a feltételek a teljes megállapodást képezik közted és az ISTH, valamint bármely olyan szervezet között, amely az ISTH-t ellenőrzi, ellenőrzi, vagy kapcsolt, vagy közös ellenőrzés alatt áll (a jelen feltételekben együttesen "mi", "minket" vagy " "), és az online szolgáltatásainkkal kapcsolatos teljes megállapodást képezik, amely felváltja az összes korábbi vagy egyidejű nyilatkozatot, legyen az elektronikus, szóbeli vagy írásbeli.

Vegye figyelembe, hogy az ISTH webhelyeken kínált szolgáltatások bizonyos feltételeire vonatkozhatnak. A különleges feltételeket az alkalmazandó szolgáltatással kapcsolatban teszik közzé, és kiegészítik ezeket a feltételeket. Ellentmondás esetén a jelen Feltételek és a különleges feltételek között, a Feltételek az irányadók.

Ön tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket ésszerű és értékes megfontolások alátámasztják (például a weboldalunk használata vagy az ISTH weboldalon vagy az interneten elérhető információk és anyagok átvétele), amelyek elfogadását és megfelelőségét elismerjük.

Jelszó és biztonság

Az ISTH webhelyeinek egy része biztonságos, és szükség lehet regisztrációra, hogy részt vegyen ezeken a területeken. Az ISTH webhelyeihez kiadott felhasználói fiókok csak egyéni felhasználásra vonatkoznak, és kizárólag Ön felelős a felhasználói név és jelszó bizalmas kezeléséért. Beleegyezik abba, hogy pontos és teljes információkat ad meg magadról, amikor regisztrálja vagy egyéb módon megadja a fiókkal kapcsolatos információkat, és frissíti a fiók adatait, hogy azok pontosak és teljesek maradjanak, és kijelentkezzen az egyes munkamenetek befejezésekor. Ön beleegyezik abba, hogy tárolhatjuk és felhasználhatjuk az Ön által megadott információkat fiókjának fenntartásához. Azt is vállalja, hogy nem hamisítja a személyazonosságát vagy valamely személyhez vagy szervezethez fűződő kapcsolatait, ideértve (de nem kizárólag) egy másik személy felhasználónevének, jelszavának vagy egyéb fiókadatoknak a felhasználását. Biztonsági rendszerünk megsértése polgári vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti nekünk jelszava vagy fiókja jogosulatlan felhasználásáról vagy a biztonság egyéb megsértéséről. Minden erőfeszítést megteszünk az online biztonság biztosítása érdekében, de nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet e rendelkezések be nem tartása okozott.

A weboldal elérésével, annak használatával, vagy bármely olyan szolgáltatás vagy szoftver használatával, amely hozzáfér a weboldalhoz vagy azt használja, hozzájárul a jelen Felhasználási Feltételekhez, ideértve az adatvédelmi irányelveinket, ahogyan azok legutóbb módosultak. Az adatvédelmi irányelvek és a jelen Felhasználási Feltételek többi része időről időre megváltozhat, és ezért ellenőriznie kell, hogy ismeri a jelenlegi verziót.

Felhasználói magatartás

Webhelyeinket tagjaink és más felhasználók javára szánjuk, hogy elősegítsük az információcserét, az oktatást és a tanulást a helyszínen. Ön vállalja, hogy ezt a weboldalt csak ilyen célokra használja. Az ISTH kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatja ezt a weboldalt semmilyen más célra, ideértve sem üzleti, sem kereskedelmi célokat. Ezen vagy bármely ISTH webhely, szerver vagy kapcsolódó szolgáltatások jogosulatlan kereskedelmi felhasználása, vagy a kapcsolódó szolgáltatások viszonteladása kifejezetten tilos.

E szolgáltatások igénybevételének feltételeként kifejezetten beleegyezik abba, hogy webhelyeinket, szoftvereinket vagy más termékeinket vagy szolgáltatásainkat nem használja olyan célra, amely törvénytelen vagy a jelen Feltételek által tiltott. Ön beleegyezik, hogy betartja az alkalmazandó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi törvényeket és rendeleteket, és kizárólag a felelős minden bejelentkezési eseményt vagy mulasztást illetően, beleértve a weboldalon benyújtott vagy közzétett információk tartalmát.

A tartalom felhasználása

Az ISTH bármely weboldaláról elérhető, vagy az ISTH által más módon ellenőrzött információ, fájlok, anyagok, funkciók és egyéb tartalmak ("Tartalom") az ISTH, vagy annak a félnek a tulajdonát képező anyag, amely a Tartalmat az ISTH-nak szolgáltatta vagy engedélyezte. A Tartalom kézbesítése nem ruházza át Önnek a Tartalomhoz fűződő tulajdonjogokat. A letöltési vagy nyomtatási lehetőségek kizárólag az Ön számára szállást jelentenek, és nem jelentenek a szerzői jogok tulajdonosainak bármely tartalom megadását, lemondását vagy egyéb korlátozását. Nem módosíthat, nem másolhat, terjeszthet, jeleníthet meg, nem küldhet, hajt végre, sokszorosíthatja, közzéteheti, nem engedélyezheti, származékos munkákat nem hozhat létre, nem továbbíthat és nem adhat el semmilyen információt, tartalmat, szoftvert, terméket vagy szolgáltatást, amely bármilyen ISTH-nál beszerezhető, vagy azzal bármilyen módon összekapcsolt weboldal.

Az ISTH webhely bármely letöltésére konfigurált tartalma, például tanulási modulok, egyéb műhelyletöltések és egyéb források, kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra tölthetők le, feltéve hogy: (a) nem távolítja el, nem módosítja vagy módosíthatja a szerzői jogokat, védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatási védjegyeket vagy egyéb tulajdonosi megjegyzéseket; (b) módosíthatja a Tartalmat; vagy (c) a Tartalmat oly módon használja fel, hogy az az ISTH-val való társulásra utaljon, kivéve a forrás megkövetelt hozzárendeléseit.

Az ISTH webhelyen kínált bármilyen szoftverletöltést, beleértve a szoftverbe beépített vagy a szoftver által létrehozott fájlokat vagy képeket, kizárólag személyes használatra engedélyezik. Az összes licenchez tartozó szoftver, akár harmadik fél, akár ISTH tulajdonosa megőrzi a szoftverhez fűződő összes jogot, címet és érdeklődést, és nem szabad, hogy ön vagy segítsen másnak a szoftver másolásában, terjesztésében vagy más módon történő kiaknázásában, vagy dekompilálja, fordítsa meg, vagy más módon próbálja meg bármelyik forráskód felfedezéséhez. Ön tudomásul veszi, hogy bizonyos Tartalmak tartalmazhatnak biztonsági technológiákat, amelyek korlátozzák az ilyen Tartalom használatát, és hogy függetlenül attól, hogy a Tartalmat korlátozza-e a biztonsági technológia, a Tartalmat az ISTH és annak licencszerzői által megállapított alkalmazási szabályoknak megfelelően kell használni, és hogy minden a Tartalom más felhasználása szerzői jogok megsértését jelentheti.

A letöltött Tartalom védelme az Ön felelőssége, és az ISTH nem felelős a Tartalomért, amely bármilyen okból elveszett, megsemmisült vagy megsérült. Az ISTH fenntartja a jogot, hogy bármilyen Tartalmat megváltoztasson, valamint bármilyen tartalomhoz való hozzáférés jogosultságát, előzetes értesítés nélkül. Ön tudomásul veszi, hogy ha ilyen változtatást hajtunk végre, akkor előfordulhat, hogy nem képes a Tartalmat ugyanolyan mértékben használni, mint a változtatás előtt, és az ISTH ebben az esetben nem vállal felelősséget Ön előtt. A megszűnt vagy jelenleg nem elérhető áruk szintén eltávolíthatók weboldalunkon. Ha nem talál egy terméket, szolgáltatást vagy információt, amelyre visszahív egy korábbi látogatás során, kérjük, küldjön egy e-mailt, és mindent megteszünk azért, hogy segítsünk.

Az ISTH nem tudja garantálni és nem garantálja a webhelyeinken található elektronikus fájlok tartalmát vagy biztonságát. Ennek megfelelően nem garantálhatjuk, hogy a felhasználók nem kerülnek kitéve a nem megfelelő anyagnak. Ezenkívül minden felhasználónak fel kell ismernie, hogy a tudományos ismeretek folyamatosan bővülnek és megváltoznak. Az ISTH nem garantálja a weboldalain közzétett információk pontosságát; és egyetlen szakember, sem a beteg nem támaszkodhat a weboldalunkon található információkra, amelyek helyettesítik az orvosi megítélés megfelelő alkalmazását az egyéni betegvizsgálat és a beteggondozás megfelelő szabványai alapján. Az ISTH nem ad individualizált kezelési ajánlásokat, és nem ad olyan tanácsokat, amelyek garantálják, hogy pontosak vagy alkalmazhatók legyenek egy adott betegre.

A weboldalunkon benyújtott beadványai

Kifejezetten kérhetjük vagy engedélyezhetjük az üzenetek, ötletek, koncepciók, rajzok, fényképek, grafikák, videók vagy egyéb anyagok vagy információk beküldését, feladását, feltöltését, beágyazását, megjelenítését, kommunikálását vagy más módon történő terjesztését az ISTH webhelyen keresztül ("Beadványok"). . Kérjük, ne nyújtson be olyan nyilatkozatot weboldalainkon vagy azokon keresztül, amelyeket kifejezetten nem kérünk, vagy nem tehetünk lehetővé az Ön számára. A benyújtásra vonatkozó irányelveink függetlenül attól, hogy kérünk-e bármilyen benyújtást a weboldalunkon vagy az azokon keresztül.

Néhány weboldalunk tartalmazhat fórumokon, hirdetőtábla-szolgáltatásokon, csevegőterületeken, üzenőfalakon, hírcsoportokon, közösségeken, személyes weboldalakon, naptárakon és / vagy más üzenet- vagy kommunikációs funkciókon keresztül nyújtott kommunikációs szolgáltatásokat. Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen kommunikációs szolgáltatásokat csak az adott kommunikációs szolgáltatással kapcsolatos beadványok benyújtására és fogadására használja, és a jelen feltételekkel összhangban.

Ön beleegyezik abba, hogy nem küld, küld, nem tesz közzé és nem továbbít olyan beadványt, amely:

 • Sért minden szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, szellemi tulajdont vagy egyéb tulajdonosi vagy szerződéses jogokat; vagy
 • Minden üzleti vagy üzleti törekvést hirdet (például termékek vagy szolgáltatások kínálata), vagy bármilyen egyéb tevékenységet folytat (pl. Sorsolás vagy versenyek lebonyolítása, szponzorált bannerek megjelenítése és / vagy áruk vagy szolgáltatások igénybevétele), kivéve, ha a minket;
 • Ártalmas vagy ésszerűen feltételezhető, hogy bármely személyt vagy szervezetet károsít, ideértve, de nem korlátozva azokra az anyagokra, amelyek a magánélet megsértését, rágalmazást, visszaélésszerűt, zaklatást, fenyegetést jelentenek, vagy a gyermekeket kizsákmányolják, vagy ártalmasak, mivel nem megfelelő tartalomnak teszik ki őket; vagy
 • Jogellenes, vagy ösztönzi, támogatja vagy megvitatja az illegális tevékenységeket; vagy
 • Nyilvánvalóan keresi vagy passzív módon gyűjt személyes vagy személyes adatokkal másoktól vagy másoktól; vagy
 • Tartalmaz olyan programokat, amelyek vírusokat, férgeket és / vagy trójai programokat tartalmaznak, vagy bármilyen más számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat tartalmaznak, amelyek bármilyen webhelyünk megszakítására, megsemmisítésére vagy korlátozására szolgálnak, vagy
 • Egyébként megsérti a Feltételek bármelyik rendelkezését.

Az ISTH nem támogatja a benyújtást, és kifejezetten elhárít minden felelősséget bármely benyújtással kapcsolatban. Az ISTH visszautasíthatja vagy eltávolíthatja az olyan beadványokat, amelyek kizárólagos véleménye szerint megsértik a jelen feltételeket. Ön kizárólag a felelős minden olyan beküldésért, amelyet bármely weboldalunkon benyújtott.

Tudnia kell, hogy bizonyos esetekben a beküldések nyilvánosak, nem pedig a magánhálózatok. Amikor webhelyeink azon területeit használja, amelyek nyilvánosan megjelenítik a beküldéseket, akkor feltételeznie kell, hogy az ezekre a területekre benyújtott beadványaikat is nyilvánosságra kell hozni. Soha ne tegyen közzé olyan üzenetet, amelyet nem bánná látni az iskola vagy a közösség hirdetőtábláján vagy a helyi újságban. Mások magánéletét is mindenkor tiszteletben kell tartani. Ha engedélyre van szüksége a beküldött anyagban található fényképek, írások vagy egyéb anyagok vagy bármilyen azonosító információ felhasználásához, akkor a beküldés elõtt meg kell szereznie az ilyen engedély dokumentációját. Lehet, hogy tiltjuk vagy eltávolítunk bizonyos beküldéseket, amelyeket webhelyünk nyilvános területein tettek közzé, az irányelveinkkel összhangban, de általános kötelezettségünk nem tartozik az ilyen beküldések nyilvános feladásának ellenőrzésére. Ha bármilyen személyes információt (amelyet az adatvédelmi politikánkban részletesebben meghatározunk) bármilyen nyilvános helyen történő benyújtás útján közzéteszünk, akkor ezt az információt mások megnézhetik, összegyűjthetik és felhasználhatják, és más emberek kéretlen üzenetét eredményezhetik, amelyre mi nincs felelősség.

Bármely weboldalunkon benyújtott beadások révén Ön az ISTH-nak jogdíjmentes, örökre szóló, visszavonhatatlan, világszerte nem kizárólagos jogokat és engedélyt ad reprodukcióra, felhasználásra, másolásra, eladásra, terjesztésre, származékos művek létrehozására, végrehajtására és jelenítse meg a benyújtás egészét vagy egy részét bármilyen formában, médiában vagy a már ismert vagy később kifejlesztett technológiában. Az online oktatás bármilyen formájában részt vevő hallgatók vagy tanárok által benyújtott egyes benyújtások kivételével az ISTH-nak nem kell minden benyújtást bizalmasan kezelnie. Azonban bármilyen benyújtást felhasználhatunk üzleti tevékenységünk során (ideértve korlátozás nélkül a termékeket vagy a reklámozást is) az adatvédelmi irányelveinkkel összhangban, anélkül, hogy felelősséget vállalnánk a jogdíjakért vagy bármilyen egyéb ellenértékért, és nem vállalunk semmiféle felelősséget. a jövőbeli műveleteinkben esetlegesen megjelenő hasonlóságok eredményeként.

Az ISTH weboldalhoz benyújtott beadványok révén Ön kijelenti és garantálja, hogy a benyújtás az Ön eredeti munkája, nem sérti a közted és egy harmadik fél között létrejött megállapodásokat, és nem sértheti és nem sértheti semmilyen törvényt, megállapodást vagy egyéb jogot bármely harmadik fél korlátozás nélkül a szerzői jogot, a szabadalmat, a védjegyet, a tisztességtelen versenyt, a szerződést, a becsületsértést, a magánéletet vagy a nyilvánosságot érintő jogokat.

Az ISTH-helyek biztonságos területeire való belépés és azok használata privilégiumnak számít, amelyet az ISTH mérlegelése alapján nyújt. Az ISTH fenntartja a jogát, hogy ellenőrizze webhelyeinek használatát a jelen feltételek betartásának megállapítása, a bejelentett vagy nyilvánvaló jogsértések kivizsgálása és minden olyan intézkedés meghozatala érdekében, amelyet saját belátásunk szerint megfelelőnek tartunk. Arra is fenntartjuk a jogot, hogy azonnal visszavonja webhelyeink hozzáférését és használatát, ha okkal feltételezhetjük, hogy törvények vagy irányelveink megsértése történt. Fenntartjuk azt a jogot is, hogy bármilyen információt bármikor közzé tegyünk, amely eleget tesz az alkalmazandó törvények, rendeletek, jogi folyamatok vagy kormányzati kérelmek teljesítésének, valamint bármilyen információnak vagy anyagnak a szerkesztését, megtagadását vagy az információk teljes vagy részleges eltávolítását. saját belátásunk szerint. A weboldalainkhoz benyújtott beküldésekre a felhasználás, többszörözés és / vagy terjesztés korlátozott feltételei vonatkozhatnak, és Ön felelős azért, hogy betartja ezeket a korlátozásokat az Ön által benyújtott beküldések, valamint az esetlegesen letölthető anyagok vonatkozásában.

Szolgáltatás megszüntetése

Ezek a használati feltételek olyan megállapodást képeznek, amely addig marad érvényben, amíg egyik fél sem szünteti meg.

Nem kell tovább folytatnia ezeknek a szolgáltatásoknak a használatát. És ha elégedetlen a szolgáltatások bármely aspektusával kapcsolatban, felkérjük Önt, hogy forduljon az ISTH Központhoz, hogy megvitassa az Ön aggodalmait.

Bármikor kérheti, hogy zárja be fiókját, és e-mailt küld nekünk. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül felmondják a megállapodást, valamint hozzáférést biztosítanak bármely weboldalunkhoz vagy az összes weboldalhoz, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokhoz vagy azok bármely részéhez.

A megszűnés hatása

A jelen Szerződés megszűnésekor a továbbiakban nem fér hozzá vagy használja a weboldal bármely részét, illetve nem használ semmilyen szolgáltatást vagy szoftvert a weboldal eléréséhez vagy használatához. A korábbi hozzáféréseddel és felhasználással kapcsolatos kijelentéseid, garanciáid és megállapodásaid továbbra is érvényesek lesznek (például az ISTH-nak az Ön által feltöltött tartalomra kiadott licencek; és az ilyen anyagokkal kapcsolatos jogsértések elleni kártalanításod), de nem új kötelezettségek, mert a jövőben nincs felhasználásuk.

Felelősségi nyilatkozat és felelősségkorlátozás

Ön beleegyezik abba, hogy bármely weboldal vagy online szolgáltatás bármely részének használata teljes mértékben a saját felelőssége. Webhelyünk tartalmát jóhiszeműen, "ahogy van", és bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül biztosítjuk. A törvény által megengedett mértékben az ISTH elutasítja az összes kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, ideértve, de nem korlátozva ezekre, a forgalmazhatóság és az adott célra való alkalmasság garanciáit. Az ISTH nem garantálja, hogy bármelyik weboldalunk vagy a webhelyeken található anyag megszakítás nélküli vagy hibamentes, hogy a hibákat kijavítják, vagy hogy bármelyik weboldalunk vagy a kiszolgáló, amely elérhetővé teszi őket, mentes vírusoktól vagy más káros komponensektől. Az ISTH nem garantálja és nem tesz semmiféle nyilatkozatot a tartalom használatával vagy a felhasználás eredményeivel kapcsolatban egyik weboldalunkon sem. Az alkalmazandó jogszabályok nem engedhetik meg a hallgatólagos jótállások kizárását, így a fenti kizárás nem vonatkozik rád. Ön tudomásul veszi, hogy más webhelyekre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatunk, és hogy az ISTH nem gyakorol ellenőrzést, és nem tesz semmiféle nyilatkozatot az ilyen weboldalakkal kapcsolatban, és ezzel visszavonhatatlanul lemond az ISTH-val szembeni bármely igényről bármely kapcsolódó weboldallal kapcsolatban.

Az ISTH, vagy az online szolgáltatások nyújtásában részt vevő bármely személy vagy szervezet semmilyen esetben nem felel a károkért, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen, közvetett, büntető, tényleges, véletlenszerű, következményes, különleges, példaértékű vagy egyéb károkat. , amely a weblapjaink bármelyik Tartalmának használata vagy annak hozzáférése, vagy a weboldalunk használatának vagy elérésének képtelenségéből származik, vagy a jótállás megsértése miatt, még akkor is, ha az ISTH-t értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ISTH nem felelős harmadik személyek rágalmazó, sértő vagy jogellenes magatartásáért, ideértve, de nem korlátozva azokra, akik regisztráltak bármelyik weboldalunkon.

Harmadik fél tartalma és linkek

Ez a weboldal összekapcsolható más webhelyekkel, amelyeket nem az ISTH tart fenn, vagy amelyek kapcsolatban állnak az ISTH-val. A többi weboldalra mutató linket kényelmessé tesszük Önnek, és nem a webhelyeinkkel vagy az ISTH-val szponzoráljuk, vagy azokkal kapcsolatban állunk, és nem feltétlenül jelentjük a másik weboldal vagy annak tartalmának jóváhagyását. Nem tekintettünk át egyetlen vagy sem az összes hivatkozott weboldalt, és nem vállalunk felelősséget a linkelt weboldalaktól kapott tartalomért vagy bármilyen továbbításért. A kapcsolt weboldalakat saját felelősségére kell elérni, és semmilyen nyilatkozatot vagy garanciát nem vállalunk bármelyik weboldalunkkal összekapcsolt webhelyek tartalmáról, teljességéről vagy pontosságáról.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja és tartja az ISTH-t, annak leányvállalatait, leányvállalatait, licencadóit, tartalomszolgáltatóit, szolgáltatóit, alkalmazottait, ügynökeit, tisztségviselőit, igazgatóit, képviselőit és vállalkozóit („kártalanított felek”) a jelen Feltételek Ön általi bármilyen megsértése miatt ártalmatlannak A Tartalom benyújtása vagy használata, kivéve a jelen Feltételekben kifejezetten engedélyezett módon: Ön elfogadja, hogy a Jótállásban részes felek nem vállalnak felelősséget az ilyen jogsértésekkel, állítólagos jogsértésekkel vagy jogosulatlan felhasználásokkal kapcsolatban, és Ön vállalja, hogy megtéríti az esetlegesen felmerülő veszteségeket, károkat, a kártalanítás tárgyát képező felek ítéletei, díjai, költségei, költségei és ügyvédi költségei, amelyek az Ön megsértéséből, állítólagos megsértéséből vagy jogosulatlan felhasználásából származnak, valamint Ön vállalja, hogy megvédi, kárpótolja és tartja a kártalanított feleket harmadik felek által benyújtott követelések ellen és azok ellen amelyek bármely weboldalunk használatából származnak.

Védjegyek és szerzői jogok

A weboldalon megjelenő védjegyek, szolgáltatási védjegyek, logók és szerzői joggal védett művek az ISTH vagy azok tulajdonosai szellemi tulajdonát képezik, akik e tekintetben minden jogot megtartanak. Az ilyen szellemi tulajdon bármilyen jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogi törvényeket, a védjegyekről szóló törvényeket, a magánélet védelmére és a nyilvánosságra vonatkozó törvényeket, valamint más kommunikációs szabályokat és törvényeket. Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait is, és arra kérjük, hogy bárki, aki weboldalunkat használja vagy felkeresse őket, tegye ugyanezt. Ha úgy gondolja, hogy a szerzői joggal védett művet lemásolták, vagy hogy szellemi tulajdonjogait más módon megsértették, az Egyesült Államok Kódexének a Digital Millennium Copyright Act 17. címe, 512 (c) (2) szakasz (a szerzői jogi törvény) értelmében ), az állítólagos szerzői jogsértések értesítéseit meg kell küldeni kijelölt képviselőnknek, az alábbiak szerint:

A Nemzetközi Társaság a trombózisról és a haemosztázisról, Inc.
Figyelem: Szerzői jogi panasz
610 Jones kompút, 205. lakosztály
Carrboro, NC 27510-6113
USA

A szerzői jogi törvény értelmében az állítólagos jogsértésről szóló bejelentésnek írásban kell lennie, és lényegében a következőket kell tartalmaznia:

 • A szerzői joggal védett munka vagy szellemi tulajdon azonosítása, amelyről úgy gondolja, hogy megsértették, vagy ha a weboldalunkon több tételre vonatkozik egyetlen bejelentés, az ilyen művek reprezentatív listája az adott weboldalon;
 • Azon anyag azonosítása, amelyet Ön szerint jogsértő vagy a jogsértő cselekmény tárgya, valamint ésszerűen elegendő információ ahhoz, hogy az anyag megtalálható legyen;
 • Olyan információ, amely ésszerűen elegendő ahhoz, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, például egy cím, telefonszám és, ha rendelkezésre áll, egy e-mail cím;
 • Nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyagnak a panaszos módon történő felhasználását a tulajdonos, annak képviselője vagy a törvény nem engedélyezi; és
 • Nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak és hamisság miatt büntetés alá esnek azzal, hogy felhatalmazást kap arra, hogy állítólag megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében járjon el.

Bármely értesítés, amely nem követi a fenti eljárást, érvénytelennek minősül, és nem kaphat választ.

Export

Áruk és szolgáltatások nyújtására ezen a weboldalon vagy bármely más ISTH weboldalon keresztül az Egyesült Államok exportellenőrzési és gazdasági szankciói vonatkoznak. Bármely áru vagy szolgáltatás megvásárlásával bármely ISTH weboldalon Ön kijelenti és garantálja, hogy vásárlása és / vagy használata megfelel az ezeknek a követelményeknek.

A feltételek módosítása

Az ISTH fenntartja a jogot, hogy időről időre, az Ön értesítésével vagy értesítés nélkül, saját belátása szerint módosítsa ezeket a feltételeket. A weboldal bármely részének folyamatos használata jelenti az ilyen változások elfogadását. A jelen feltételek legfrissebb verziója, amely felülírja az összes korábbi verziót, felülvizsgálható a „Felhasználási feltételek” hivatkozásra kattintva, amely az ezen vagy bármely ISTH weboldal kezdőlapjának alján található.

Nincs ügynökség

Ön beleegyezik abba, hogy a jelen feltételek vagy bármely ISTH weboldal használatának eredményeként nem áll fenn közös vállalkozás, partnerség, foglalkoztatás vagy ügynökségi kapcsolat közted és az ISTH között.

Nincs lemondás

A jelen Feltételek bármelyik rendelkezésének végrehajtásának elmulasztása nem értelmezhető az ilyen rendelkezés végrehajtására vonatkozó jogainkról való lemondásként.

Alkalmazandó törvény és helyszín

Az ISTH központja az Amerikai Egyesült Államok Észak-Karolina államában található. Ön beleegyezik abba, hogy ezeket a feltételeket az Észak-Karolina és az Amerikai Egyesült Államok törvényei szabályozzák és értelmezik. Ön beleegyezik abba is, hogy az Ön és az ISTH között felmerülő, a jelen Feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos viták kizárólagos helyszíne Észak-Karolina állami vagy szövetségi bíróságai, és kifejezetten hozzájárul az észak-karolinai bíróságok személyes joghatóságához. Nem állítottuk, hogy bármely ISTH webhely Tartalma megfelelő vagy elérhető-e bármely adott helyen. Azok, akik a weboldalunkat választják, saját kezdeményezésük szerint járnak el, és felelnek az alkalmazandó helyi vagy egyéb törvények betartásáért.

Lemondási / visszatérítési házirend

Minden visszavonási / visszatérítési kérelmet írásban, e-mailben kell elküldeni a következő címre: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.. A fizetett tagság év január 1-je után kapott tagsági törlések esetén a visszatérítések arányosak lesznek. A fizetett tagsági év június 30-a után nem kerül sor visszatérítésre.

Elválaszthatóság

Ha ezeknek a Felhasználási Feltételeknek bármely része jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, akkor ezt a részt a jelen Feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, és nem befolyásolja a Feltételek fennmaradó részének érvényessége és végrehajthatósága.

 

 

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT

Az International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) egy globális nonprofit tagsági szervezet, amely elősegíti a trombotikus és vérző rendellenességek megértését, megelőzését, diagnosztizálását és kezelését. Tudatosan nem próbálunk információt kérni vagy gyermekektől kapni. Megértjük, hogy tisztában van személyes adataival és törődik velük; komolyan vesszük ezeket az érdekeket.

Ez az adatvédelmi irányelv ismerteti az ISTH irányelveit és gyakorlatait az Ön személyes adatainak gyűjtésével, felhasználásával és védelmével kapcsolatban, és meghatározza az adatvédelmi jogait. Az adatvédelem folyamatos felelősség, és időről időre frissíteni fogjuk ezt az adatvédelmi irányelvet, amikor felülvizsgáljuk személyes adataink gyakorlatát vagy új adatvédelmi irányelveket fogadunk el.

Az ISTH központja Észak-Karolinában, az Egyesült Államokban található. Ha kérdése van az ISTH személyes adatokra vonatkozó irányelveivel vagy gyakorlataival kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba: 

Nemzetközi Társaság a trombózisról és a hemosztázisról
Figyelem: Adatvédelem
610 Jones kompút, 205. lakosztály
Carrboro, NC 27510-6113
USA
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: + 1 919 929-3807

 

Hogyan gyűjti és kezeli az ISTH az Ön személyes adatait

Használhatja néhány ISTH szolgáltatást anélkül, hogy megadná az ISTH-nak személyes adatait. A weboldalunkon található információk nagy része azoknak érhető el, akik nem tagjai az ISTH-nak. Csak az információ minimális mennyiségét (név és elérhetőség) írhatja be az ISTH profiljába, és bármikor szerkesztheti profilját. Az ISTH-tagok számára további információkra van szükség (részletek az alábbiakban a tagsági szakaszban). Bizonyos személyes adatokra szükség van ahhoz, hogy az ISTH biztosítsa Önnek a megvásárolt vagy igényelt szolgáltatásokat, és hitelesítse Önt, hogy tudjuk, hogy Ön vagy, és nem valaki más. Ön kezeli az ISTH előfizetéseit, és bármikor lemondhat bizonyos kommunikációk fogadásáról.

Az ISTH jelszót, titkos válaszokat kérhet bizonyos biztonsági kérdésekre vagy egyéb információkat, amelyek lehetővé teszik a vendég fiókjának azonosítását, vagy hozzáférés biztosítását a vendég számára a fiókjához vagy az egyes online szolgáltatásokhoz. Mivel sok termékünket és szolgáltatást oktatási célokra tervezték, néhány személyes vagy elérhetőségi információ, amelyet kérünk, intézményekre és iskolákra vonatkozhat, ahelyett, hogy maguknak a vendégeknek lenne információk. Különféle demográfiai információkat is gyűjtünk, például arról, hogy vendégünk orvos-e, és ha igen, akkor lát-e betegeket; vendégeink kutatási és orvosi különlegességei és alszámainak; és egyéb demográfiai információk. Amikor más információkat használunk vagy társítunk olyan információkhoz, amelyek felhasználhatók a vendég konkrét azonosítására vagy a velük való kapcsolatfelvételre, akkor ez az egyéb információ ezen adatvédelmi irányelvek szempontjából személyes információnak minősül.

Annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók pontos információval rendelkezzenek fiókjaikról és a felhasználó érdekeinek megfelelő tartalomról, kérhetünk személyes információkat, amikor a felhasználó regisztrál, belép, vagy meglátogatja weboldalainkat vagy más online szolgáltatásainkat, vagy részt vesz tevékenységeinken weboldalainkon.

Kérhetjük a felhasználó személyes adatait, ha:

 • Jelentkezzen be valamelyik webhelyünkre vagy online szolgáltatásra
 • Rendeljen termékeket vagy szolgáltatásokat valamelyik weboldalunkon (például, de nem korlátozódva az eseményekre való regisztrációra);
 • Regisztráljon vagy hozzon létre egy fiókot bármelyik weboldalunkon;
 • Küldjön egy e-mailt, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot bármilyen weboldalunkon rendelkezésre álló online eszközökkel, ideértve például a "Kapcsolat" funkciókat;
 • Küldje el vásárlói értékeléseket vagy áttekintéseket, ajánlásokat, termékötleteket vagy ötleteket az osztályteremben, vagy egyéb oktatási tapasztalatokat;
 • Iratkozzon fel hírlevelünkre, vagy kérjen információkat, marketing anyagokat vagy egyéb kommunikációt;
 • Vegyen részt bármely társadalmi vagy közösségi területen, ideértve például a blogokat és fórumokat; és / vagy
 • Jelentkezzen be bármelyik versenyünkre vagy promóciónkra.

Mint fentebb megjegyeztük, webhelyeink és online szolgáltatásaink is automatikusan gyűjtenek bizonyos használati információkat. További információkért lásd alább.

Időnként kiegészítjük az adatgyűjtési politikában leírtaknak megfelelően az összegyűjtött információkat más forrásokból és szervezetektől kapott információkkal. Az ilyen külső információk magukban foglalják, de nem korlátozódnak ezekre, a frissített szállítási, számlázási és címinformációkat, valamint a felhasznált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, a szállítói szolgáltatásoktól vagy más harmadik felektől, például kiadóktól, kongresszusi szervezőktől és másoktól, akik termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak a nekünk és felhasználóinknak.

1. Tagság

Amikor ISTH-tagságra válik, információkat gyűjtünk rólad, ideértve (de nem kizárólagosan) nevét, e-mail címét, postai címét, telefonszámát, megnevezését, munkahelyét, születési évét, elsődleges szakmai összpontosítását, előírásokat, elsődleges alapkutatási területet , valamint az elsődleges orvosi szakterület. Társult tagok számára a státus igazolását is megköveteljük az egyetemi egyetemen. A tagok bármikor szerkeszthetik profiljukat, hogy megváltoztassanak, hozzáadhassanak vagy hozzanak létre személyes személyes információkat.

Az Ön személyes adatait feldolgozzuk tagsági szolgáltatásokhoz, a tagok számára nyújtott előnyök biztosítása érdekében, valamint az ISTH-val kapcsolatos eseményekkel, tartalommal és az ISTH tagságához kapcsolódó egyéb előnyökkel vagy lehetőségekkel való kapcsolattartás céljából. Az ISTH felhasználhatja ezeket az információkat arra is, hogy segítse az ISTH-t megérteni tagjai igényeit és érdekeit, hogy termékeket és szolgáltatásokat nyújtson a tagjai igényeinek.

 

2.  Kongresszusok, műhelyek, rendezvények, találkozók, on-line tanfolyamok és konferenciák

Az ISTH olyan rendezvényeket támogat, beleértve a személyes konferenciákat, például a kongresszusokat, valamint workshopokat, oktatási tanfolyamokat, webes szemináriumokat, valamint a Tudományos és Szabványügyi Bizottság (SSC) üléseit (együttesen „események”). Ha regisztrál valamelyik rendezvényünkre, és tagja vagy, az ISTH felhasználja a tagfiókodban lévő információkat, hogy az eseményhez kapcsolódó információkat és szolgáltatásokat nyújtson neked. Ha nem vagy tag és regisztrálsz valamelyik rendezvényünkre, akkor összegyűjtjük a nevedet és elérhetőségeidet, és felhasználjuk az eseményhez kapcsolódó információk és szolgáltatások nyújtására.

Az ISTH rendezvényein információkat gyűjt az előadóktól és az előadóktól, beleértve a nevet, a munkáltatói és elérhetőségi adatokat, valamint a fényképeket is. Az ISTH összegyűjtheti a rendezvény résztvevői által nyújtott önkéntes értékelési információkat is. Az ISTH bizonyos esetekben felvételt készíthet és tárol is az eseményről.

Az ISTH nyilvántartást vezethet az egyén részvételéről az ISTH eseményeiben résztvevőként vagy előadóként, amelyet felhasználhat tagsági szolgáltatások nyújtására (például például, hogy más eseményekről és kiadványokról beszéljen). Arra is felhasználható, hogy segítse az ISTH-t megérteni tagjaink igényeit és érdekeit, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat jobban hozzáigazítsuk az igények kielégítéséhez.

Akadémiáinkkal együtt lehetősége lesz letölteni az ISTH Academy alkalmazást. Az ISTH Academy alkalmazás megkövetelheti az eszközéhez társított eszközazonosítót. Amikor regisztrál vagy megrendel az alkalmazásban, felkérhetik a felhasználót, hogy adja meg nevét, e-mail címét, levelezési címét vagy egyéb adatait, hogy segítsen az élményben. Az alkalmazás véletlenszerű azonosítót használ, amely egy munkamenet-szám, amelyet a Felhasználónak tulajdonítanak, amikor belép a webhelyre. Ez a munkamenet száma megszűnik ebben a platformrendszerben, amint a felhasználó távozik. Az információkat akkor gyűjtik a Felhasználótól, amikor regisztrál a Platformon, megrendelést végez, információkat ad meg, bejegyzéseket / megjegyzéseket ír, tartalmat ad hozzá a kedvencekhez, értékelést nyújt vagy oktatási tartalmat (például dokumentumokat, videókat, elbeszéléseket és képeket) nyújt be, aktívak egy oktatási tevékenység során, anyagokat töltenek le, tartalmat (például vetélkedőket) készítenek, és amikor a felhasználó mobileszközök erőforrásait (például fényképezőgépet vagy mikrofont) használja a gyorsreagálású (QR) kódok beolvasására, fotók benyújtására, elbeszélések rögzítésére és küldésre oktatási anyagok. Megtalálható az ISTH Academy App adatvédelmi irányelve, amelyet egy harmadik fél üzemeltet itt

Ha egy eseményt részben vagy egészben az ISTH-tól eltérő szervezet szponzorál, az ISTH résztvevők listáját szolgáltathatja a szponzorok, társszponzorok és kiállítók számára. Az ISTH megengedheti a szponzoroknak, társszponzoroknak és / vagy a kiállítóknak, hogy szponzorált eseményenként egyszer postai úton / e-mailen küldjenek anyagot, ebben az esetben az ISTH megosztja az Ön levelezési címét közvetlenül a szponzorral / kiállítóval. Ha nem akarja, hogy adatait felvegye a résztvevők listájába, vagy hogy információkat kapjon szponzoroktól, társszponzoroktól és / vagy kiállítóktól, akkor kifejezheti preferenciáit, amikor eseményekre regisztrál, vagy közvetlenül kapcsolatba léphet az ISTH-val Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse..

 

3.  Publikációk

Az ISTH kiadványokat kínál tagjai és a nagyközönség számára. Az ISTH hivatkozást nyújthat egy másik szervezet webhelyére (például adatbázisokhoz és nyilvántartásokhoz), amelyek releváns és hasznos tartalmat tartalmazhatnak. A tartalom eléréséhez elhagyja az ISTH webhelyet, és az ISTH nem felelős vagy felelős a harmadik felek webhelyeinek által nyújtott tartalomért, vagy az általuk tőled gyűjtött személyes információkért.

Feliratkozhat néhány ISTH publikációra tagság nélkül. Például feliratkozhat, hogy megkapja az ISTH e-hírlevelét, ha megad nekünk legalább kereszt- és utónevet, e-mail címet és országot, ahol él. Az ISTH nem osztja meg ezeket az információkat harmadik felekkel, kivéve az e-hírlevelek és az ISTH egyéb kommunikációjának biztosítása, amely az ISTH véleménye szerint érdekes lehet.

Az ISTH előfizetéseit bármikor előfizetéssel vagy leiratkozással kezelheti. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a böngészőt úgy állította be, hogy blokkolja a sütiket, ez befolyásolhatja az előfizetés lehetőségeit. Ha bármilyen nehézsége van az e-mail vagy más kommunikációs beállítások kezelésével, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse..

 

4.  Képzés

Ha részt vesz az ISTH tréningeken, feliratkozhat közvetlenül az ISTH-n keresztül, és összegyűjtjük a nevét, elérhetőségét és fizetési adatait (ha van ilyen díj). Alternatív megoldásként feliratkozhat egy tréningre egy harmadik fél által vagy azon keresztül, mint például egyik partnerünk. A képzés lebonyolításához független vállalkozókat is igénybe vehetünk, harmadik feleket pedig a képzés helyszínének biztosításához. Személyes adatait adatbázisunkban tároljuk (a felhőszolgáltató üzemelteti), és megoszthatjuk edzőpartnereinkkel, oktatóinkkal és / vagy az eseményt rendező helyiséggel is (személyazonosságának ellenőrzése érkezéskor). Az ISTH képzési partnerei, oktatói és a képzési helyszínek házigazdái megállapodtak abban, hogy nem osztják meg az Ön adatait másokkal, és nem használják személyes adatait az ISTH termékek és szolgáltatások nyújtása mellett.

 

5.  A kommunikáció az ISTH-val

Ha e-mailen, postai úton vagy más módon kommunikál velünk, megtarthatjuk ezt a levelezést és az abban található információkat, és felhasználhatjuk kérésére; értesíteni az ISTH konferenciákat, kiadványokat vagy egyéb szolgáltatásokat; vagy nyilvántartást vezetni panaszáról, szállás igényléséről és hasonlókról. Ha módosítani kívánja kommunikációs preferenciáit, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.. Ha azt kéri, hogy az ISTH ne lépjen kapcsolatba Önnel e-mailben egy adott e-mail címen, akkor az ISTH megőrzi az e-mail cím másolatát a „ne küldjön” listáján annak érdekében, hogy megfeleljen a kapcsolatfelvétel nélküli kérésének.

Termékeink vagy szolgáltatásaink használata közben lehetősége van fényképeket, videókat vagy egyéb anyagokat elküldeni, amelyek olyan információkat tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó azonosítását. Ezt szem előtt tartva, felül kell vizsgálnia a rendelkezésre bocsátott anyagokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megosztás megfelelő-e. Hasonlóképpen, néhány online szolgáltatásunk online közösségi, közösségi vagy egyéb kommunikációs funkciókat is kínálhat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy üzeneteket, történeteket, képeket, grafikákat, videókat, ajánlásokat, tanterveket vagy más tartalmat tegyenek közzé, vagy megosszanak másokkal. Az ilyen tartalom mellett a felhasználóknak lehetőséget is lehet adni bizonyos személyes adatok közzétételére magukról, iskolájukról és a tartalommal kapcsolatos egyéb különféle információkról.

Felhívjuk figyelmét, hogy bár az ISTH különféle lépéseket tehet a felhasználók védelme érdekében, nem garantálhatjuk, hogy a felhasználó által elküldött tartalmat csak a felhasználó által megcélzott közönség látja. Ezt szem előtt tartva minden felhasználónak felül kell vizsgálnia az összes elküldött anyagot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden ilyen információ és kép megfelelő-ea megosztáshoz. Cikkek feladása, vagy bármely társadalmi vagy kommunikációs funkciónk felhasználása mellett a felhasználók tudomásul veszik, hogy ezt saját felelősségükre teszik, és egyetértenek abban, hogy csak olyan információkat és képeket osztanak meg, amelyek megosztására törvényes joguk van. Az ISTH nem vállal felelősséget az ilyen kiküldetések során összegyűjtött vagy közzétett információkért.

A felhasználókat arra is arra ösztönzik, hogy vizsgálják felül a weboldalunkon közzétett hiperhivatkozásokon keresztül meglátogatott összes többi webhely adatvédelmi nyilatkozatait, hogy megértsék, hogyan ezek a weboldalak gyűjtik, használják és megosztják az információkat. Az ISTH nem felelős a harmadik felek weboldalainak adatvédelmi politikáit vagy egyéb tartalmát illetően.

Mielőtt egy másik személy ISTH személyes adatait továbbadná, meg kell szereznie az adott személy hozzájárulását az adott személyes adatainak nyilvánosságra hozatalához és feldolgozásához, ezen adatvédelmi irányelvekkel összhangban.

 

6.  Fizetési kártya adatai

Dönthet úgy, hogy fizetési kártya segítségével árut vagy szolgáltatást vásárol az ISTH-tól. A fizetési kártya adatait rendszerint Ön közvetlenül az ISTH webhelyen biztosítja a PCI / DSS-kompatibilis fizetés-feldolgozási szolgáltatáshoz, amelyre az ISTH feliratkozik, és az ISTH önmagában nem dolgozza fel vagy tárolja a kártya adatait. Időnként az egyének felkérik az ISTH alkalmazottait, hogy nevükben írják be a fizetési kártya adatait a PCI / DSS-kompatibilis fizetésfeldolgozó szolgáltatásba. Az ISTH arra ösztönzi, hogy ne küldje el ezeket az információkat faxon. Amikor az ISTH alkalmazottai e-mailben, faxon, telefonon vagy e-mailben megkapják az egyének fizetési kártya adatait, akkor azokat az utasításoknak megfelelően beírják, majd törlik vagy megsemmisítik.

 

7.  Személyes adatok, amelyeket harmadik felektől kapunk

Az ISTH harmadik személyektől személyes információkat kaphat az egyénekről. Például személyes információkat kaphatunk a munkáltatójától, ha feliratkozik Önre képzésre vagy tagságra. Az egyik külső képzési partnerünk is megoszthatja az Ön személyes adatait az ISTH-val, amikor feliratkozik a képzésre az adott partneren keresztül.

 

8.  Az ISTH webhely használata

Az ISTH weboldala automatikusan gyűjt bizonyos információkat és tárol azokat. Az információ tartalmazhat internetes protokoll (IP) címeket, azt a régiót vagy általános helyet, ahol a számítógép vagy eszköz hozzáfér az internethez, böngésző típusát, a felhasználó számítógépes hardverét és szoftvert, valamint az operációs rendszert, a használt online szolgáltatás típusát (beleértve a terméket is) Azonosítószám vagy sorozatszám és terméklicenc-információk) és az ISTH webhelyének használatával kapcsolatos egyéb használati információk, ideértve a megtekintett oldalak előzményeit is. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy weblapunkat úgy alakítsuk ki, hogy jobban megfeleljenek felhasználói igényeinknek.

Általános információkat gyűjthetünk arról is, hogy a felhasználók hogyan használják, böngészik vagy megtekintik webhelyeink tartalmát, milyen gyakran, milyen termékeket vásárolnak, és hogyan használják a felhasználók online szolgáltatásainkat, és hogyan működnek velük kapcsolatban. Ez az információ, valamint a hozzáférési időkre és a hivatkozó webcímekre vonatkozó információk segítenek fenntartani szolgáltatásaink minőségét és általános statisztikák összegyűjtését weboldalunk felhasználói számára. A legtöbb esetben a fent leírt használati információk nem azonosítják a felhasználókat személyesen, de bizonyos esetekben összekapcsolódhatnak személyes adatokkal, például e-mail címmel. Attól függően, hogy melyik weboldalunkat vagy a használt online szolgáltatástípustól és a gyűjtött használati információtípustól függően, ezeknek az információknak egy része vagy egésze kapcsolódhat a felhasználói fiókhoz.

Ezenkívül, ha egy felhasználó HTML-formátumban kapja meg e-maileinket, technológiai módszereket használhatunk szolgáltatásaink és a felhasználóval folytatott kommunikáció fejlesztésére, például annak meghatározásával, hogy a felhasználó megnyitotta-e vagy továbbadta-e e-maileinket és / vagy kattintott-e az e-mailekben található linkekre vagy annak meghatározására, hogy a felhasználó érdeklődést vagy vásárlást tett-e egy adott e-mailre válaszul. Ezek a technológiai módszerek lehetővé teszik számunkra, hogy személyesen azonosítható formában gyűjtsünk és használjunk információkat. Azok a felhasználók, akik nem akarják, hogy az ilyen információk HTML-e-mailekből gyüjtsenek, kérhetik a jövöbeli e-mailek formátumának megváltoztatását azáltal, hogy közvetlenül kapcsolatba lépnek velünk: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse..

Az Ön IP-címét felhasználhatjuk a szerverrel kapcsolatos problémák diagnosztizálásához és a weboldal adminisztrációjához is, a trendek elemzéséhez, a látogatók mozgásának nyomon követéséhez és a demográfiai információk széles körű összegyűjtéséhez, amelyek segítenek a látogatói preferenciák azonosításában. Az ISTH webhelye sütiket és webjelzőket is használ (lásd alább). Nem követi nyomon a felhasználókat, amikor harmadik felek weboldalain lépnek át, nem nyújt célzott hirdetéseket számukra, és ezért nem reagál a DNT (Nem kövesse nyomon) jelekre.

 

Sütik, webjelzők és nem követik

A sütik olyan adatok, amelyeket egy weboldal nyilvántartási célból továbbít a felhasználó merevlemezére. A webjelzők átlátszó pixelképek, amelyeket a weboldal használatával, az e-mail válaszokkal és a nyomon követéssel kapcsolatos információk gyűjtésére használnak. Az ISTH webhelye cookie-kat és web-jelzőket használ a webhely jobb funkcionalitásának biztosításához (pl. Felhasználói azonosító és jelszó kérések, valamint konferencia regisztráció) és a forgalmi adatok összesítéséhez (pl. Melyik oldal a legnépszerűbb). Ezeket a cookie-kat első vagy harmadik fél környezetében szállíthatjuk. Az ISTH cookie-kat és webjelzőket is használhat az ISTH által küldött e-mailekhez társítva. Az ISTH webhelye korlátozott információkat (felhasználói ügynök, HTTP hivatkozó, a felhasználó által kért utolsó URL, kliens és szerver oldali kattintás) rögzít a weboldalunk látogatásairól is; felhasználhatjuk ezeket az információkat az általános forgalmi minták elemzésére és a rendszer rutinszerű karbantartására. A számítógépén található cookie-k kezelésével kapcsolatban van választása. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy miként kezelheti a cookie-kat és a webes jelzőket, kérjük, olvassa el a böngésző adatvédelmi funkcióit.

Az ISTH Webhely a Google Analytics, a Google, Inc. ("Google") által biztosított webanalitikai szolgáltatást használja annak nyomon követésére, hogy az egyének milyen gyakran férnek hozzá vagy olvassák el az ISTH tartalmat. A Google Analytics "sütiket" használ, amelyek a számítógépére helyezett szöveges fájlok, hogy segítsék a webhelyet annak elemzésében, hogy a felhasználók hogyan használják a webhelyet. A cookie által generált információkat a webhely használatáról (beleértve az IP-címet is) továbbítjuk és a Google az Egyesült Államok szerverein tárolja. Ezeket az információkat összesítve felhasználjuk annak megértésére, hogy tagjaink milyen tartalmat találnak hasznosnak vagy érdekesnek, így a legértékesebb tartalmat állíthatjuk elő az Ön igényeinek megfelelően. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy értékelje a webhely használatát, jelentéseket állítson össze a webhely tevékenységével kapcsolatban a weboldal üzemeltetői számára, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal tevékenységével és az internet használatával kapcsolatban. A Google ezeket az információkat harmadik feleknek is átadhatja, ha a törvény ezt megköveteli, vagy ha ilyen harmadik felek az információt a Google nevében dolgozzák fel. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google által birtokolt egyéb adatokkal. A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával megtagadhatja a sütik használatát, azonban vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldal teljes funkcionalitását. Az ISTH weboldal használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Google a fent meghatározott módon és célokkal feldolgozza az Önről szóló adatokat.

Az ISTH egy marketing adatbázis-kezelő programot használ, amely egy cookie-t telepít, amikor a felhasználó interakcióba lép egy marketingkommunikációval, például egy marketing e-maillel vagy egy marketing alapú céloldallal a weboldalunkon. Ez a süti olyan személyes információkat gyűjt, mint például a neve, melyik oldalt látogat meg az ISTH webhelyen, a története megérkezett az ISTH weboldalra, a vásárlások az ISTH-tól és hasonlók. Ezt az információt használjuk fel marketing kampányaink hatékonyságának felmérésére. Beállíthatja böngészőjét, hogy blokkolja ezeket a sütiket.

Az ISTH nyomon követi a felhasználókat, amikor átjutnak az elsődleges nyilvános weboldalunktól (ISTH.org) a Weboldal ISTH tagsági részéhez, amikor felhasználónevével és jelszavával jelentkeznek be, valamint amikor webhelyünk látogatói belépnek egy marketing céloldalra. Az ISTH nem követi nyomon a felhasználókat, amikor harmadik felek webhelyeire lép, nem nyújt célzott hirdetést számukra, és ezért nem reagál a DNT (Nem kövesse nyomon) jelekre.

 

9.  Személyes adatok felhasználása és feldolgozása

Az ISTH az Ön személyes adatait úgy dolgozza fel, hogy biztosítsa Önnek a tőlünk kért vagy megvásárolt termékeket vagy szolgáltatásokat, beleértve a tagsági szolgáltatásokat, eseményeket, képzést, műhelyeket, kiadványokat és egyéb tartalmat. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy finomítsuk termékeinket és szolgáltatásainkat, hogy jobban igazodhassunk az Ön igényeihez, és hogy kommunikálhassunk Önnel az Ön számára releváns egyéb ISTH-ajánlatokról.

Az Ön által az ISTH-hoz benyújtott személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatban vagy az ISTH Weboldal vagy gyűjtőpont megfelelő oldalain meghatározott célokra használják fel. Az ISTH az Ön személyes adatait felhasználhatja:

 

 1. adminisztrálja a Weboldalt (pl. a tagsági profilod);
 2. személyre szabhatja a weboldalt az Ön számára;
 3. ellenőrizze személyazonosságát megrendeléskor, fiókba való bejelentkezéskor, vagy a felhasználó fiókja adatainak illetéktelen hozzáférésének vagy felhasználásának megakadályozása érdekében;
 4. lehetővé teszi a weboldalon elérhető szolgáltatások használatát;
 5. a weboldalon keresztül vásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön számára;
 6. nyilatkozatokat, számlákat és fizetési emlékeztetőket küld neked, és befizetéseket gyűjt tőled;
 7. nem marketing célú kereskedelmi kommunikációt küldünk Önnek;
 8. küld Önnek e-mail értesítéseket, amelyeket Ön kifejezetten kért;
 9. küldje el nekünk e-mail hírleveleinket az e-adatvédelmi rendelettel kapcsolatban, amennyiben elfogadta ezt a szolgáltatást (bármikor értesíthet minket, ha leiratkozni akarja a hírlevelekről);
 10. foglalkozik az Önnel vagy az Önnel kapcsolatos, a Weboldallal kapcsolatos kérdésekkel és panaszokkal;
 11. tartsa biztonságban a weboldalt és megakadályozza a csalást;
 12. azonosítja azokat a módszereket, amelyekkel javíthatjuk a termékeket és szolgáltatásokat felhasználói igényeink kielégítése érdekében;
 13. ellenőrizze a weboldal használatát szabályozó feltételek betartását.


Ha a személyes adatokat a weboldalon közzéteszi közzététel céljából, az ISTH ezeket az információkat közzéteszi és egyéb módon felhasználja, az ISTH-nak a jelen Adatvédelmi Szabályzat által biztosított jogokkal összhangban.

Az ISTH felhasználhatja az Ön személyes adatait minden olyan szerződés teljesítéséhez, amelyet veled kötünk, a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, vagy ha az ISTH jogos üzleti érdeke az Ön adatainak felhasználása az általunk nyújtott szolgáltatások és termékek fejlesztése érdekében. A jogszerű üzleti célok magukban foglalják, de nem korlátozódnak az alábbiak egyikére vagy mindegyikére: közvetlen marketing biztosítása, valamint a promóciók és a reklám hatékonyságának értékelése; szolgáltatások, termékek és kommunikáció módosítása, fejlesztése vagy személyre szabása; csalások felderítése; gyanús tevékenységek kivizsgálása (pl. a Szolgáltatási feltételek megsértése, amelyek megtalálhatók) itt) és egyéb módon biztonságos weboldalunkat tartjuk fenn; és adatelemzés elvégzése. 

Ezenkívül az Ön adatait a következő módon is felhasználhatjuk (szükség esetén az Ön hozzájárulásának megszerzését követően):

 

 • Információt nyújt Önnek a tőlünk igényelt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban;
 • Időszakos kommunikáció küldése;
 • Az általunk kínált más termékekkel, eseményekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk biztosítása, amelyek i) hasonlóak a már vásárolt vagy megkeresett termékekhez, vagy (ii) teljesen új termékek, rendezvények és szolgáltatások;
 • Belső üzleti és kutatási célokra, amelyek elősegítik az ISTH webhelyek fejlesztését, kiértékelését, fejlesztését és létrehozását (ideértve a használati statisztikákat, például az ISTH webhelyein található "oldalmegtekintéseket" és azok termékeit), termékeket és szolgáltatásokat;
 • Értesítést küldünk weblapjaink, termékeink vagy szolgáltatásaink változásáról vagy frissítéséről;
 • Szolgáltatásaink adminisztrációja és belső műveletek, beleértve a hibaelhárítást, az adatok elemzését, tesztelését, statisztikai és felmérési célokat;
 • Annak lehetővé tétele, hogy részt vegyen szolgáltatásaink interaktív szolgáltatásaiban; és
 • Bármely más célra, amelyről időről időre értesíthetjük Önt.

 

10. Mikor és hogyan osztjuk meg másokkal az információkat

Az ISTH vásárlásaival és a tagságával kapcsolatos információkat a tagságoddal vagy a profilfiókoddal együtt tárolják. Az ISTH-tól tőled összegyűjtött személyes információkat egy vagy több adatbázisban tárolja, amelyeket az Egyesült Államokban található harmadik felek tárolnak. Ezek a harmadik felek az Ön személyes adatait csak az adatbázis tárolására és lekérdezésére használják, vagy férnek hozzá hozzájuk. Az ISTH harmadik feleket is felkérhet arra, hogy információkat küldjön neked, ideértve olyan tételeket is, mint például a megvásárolt kiadványok, vagy az esemény szponzorától származó anyagok.

Az ISTH egyéb módon nem hozza nyilvánosságra vagy továbbadja személyes adatait harmadik személyeknek, kivéve, ha: (1) Ön hozzájárul vagy engedélyezi azt; (2) szükséges a velünk aláírt szerződés teljesítéséhez; (3) kapcsolatban áll az ISTH által üzemeltetett és az ISTH által szponzorált, fent leírt konferenciákkal; (4) az információkat a jogszabályok betartása érdekében nyújtják (például keresési végzés, idézés vagy bírósági végzés betartása, vagy adókötelezettségek esetén), az Önnel kötött megállapodás végrehajtására, illetve jogaink, vagyonunk vagy biztonság, vagy alkalmazottaink, vagy mások jogai, vagyona vagy biztonsága; (5) az információkat meghatalmazottainknak, forgalmazóinknak vagy szolgáltatóinknak kapjuk, akik a nevünkben funkciókat látnak el; (6) vészhelyzetek vagy Isten cselekedeteinek kezelése; vagy (6) viták, követelések vagy olyan személyek kezelése, akik bizonyítják, hogy jogi nevében jár el az ön nevében; és (7) az ISTH Tagkönyvtáron keresztül. Összegyűjtött adatokat gyűjthetünk tagjainkról és a webhely látogatóiról is, és ilyen összevont (de nem személyesen azonosítható) információk eredményeit közölhetjük partnereinkkel, szolgáltatóinkkal, hirdetőinkkel és / vagy más harmadik felekkel marketing vagy promóciós célokból.

Felhívjuk figyelmét, hogy amikor személyes adatait harmadik feleknek közzétessük vagy átadjuk korlátozott szolgáltatások nyújtása érdekében a nevünkben, például hírlevelek közzététele és / vagy küldése, üléseink működtetése, a felhasználók által leadott megrendelések teljesítése és szállítása, valamint a felhasználók által igényelt tranzakciók teljesítése , azoknak a társaságoknak a rendelkezésére bocsátjuk az információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy elvégzzék nekünk azt a konkrét feladatot, amelyet elvégeztek, és tiltjuk őket, hogy ezeket az információkat bármilyen más célra használják fel, és előírjuk, hogy tartsák be a szigorú információs adatvédelmi előírásokat.

Az ISTH webhely kapcsolódhat olyan közösségi média oldalakhoz, mint a Facebook, a LinkedIn, a Twitter, a Instagram és mások. Ha úgy dönt, hogy "szeret", vagy megosztja az ISTH webhelyről származó információkat ezen szolgáltatásokon keresztül, akkor tekintse át a szolgáltatás adatvédelmi irányelveit. Ha tagja egy közösségi média webhelyének, az interfészek lehetővé tehetik a közösségi média webhelyen, hogy a webhely látogatását összekapcsolja a személyes adataival.

Kongresszusokon, képzéseken, találkozókon vagy más rendezvényeken való részvétel esetén az ISTH felhasználhatja és közzéteheti személyes adatait, fényképeit és videóinak benyomásait az események és / vagy találkozók során az ISTH céljaira.

Az ISTH az Ön kifejezett beleegyezése nélkül nem adja át személyes adatait harmadik személyeknek marketing célokra, akár közvetlenül, akár közvetve.

Az ISTH a tagok adatait az ISTH Tag Directory-n keresztül hozzáférhetővé teszi a többi ISTH-tag számára a weboldal használatával. A tagok úgy dönthetnek, hogy személyes adataikat titokban tartják-e, ha bejelentkeznek a számlájukra, és megváltoztatják preferenciáikat.

 

11. Személyes adatok továbbítása az Egyesült Államokba

Az ISTH központja az Egyesült Államokban található. Az Öntől gyűjtött információkat az Egyesült Államokban dolgozzuk fel. Az Egyesült Államok nem kérte és nem kapta meg az Európai Uniótól a „megfelelőség” megállapítását a GDPR 45. cikke alapján. Az ISTH az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 49. cikkében meghatározott, egyedi helyzetekre vonatkozó eltérésekre támaszkodik. Különösen az ISTH gyűjt és továbbít az Egyesült Államokba személyes adatokat: az Ön beleegyezésével; szerződést teljesíteni veled; vagy az ISTH kényszerítő jogos érdekének teljesítése oly módon, amely nem haladja meg az Ön jogait és szabadságait. Az ISTH arra törekszik, hogy megfelelő biztosítékokat alkalmazzon személyes adatai magánéletének és biztonságának védelme érdekében, és azokat csak az ISTH-val fennálló kapcsolatával és az ebben az adatvédelmi irányelvben leírt gyakorlattal összhangban használja. Az ISTH minimálisra csökkenti az Ön jogai és szabadságai kockázatát azáltal, hogy nem gyűjt vagy tárol érzékeny személyes információkat rólad.

 

12.  adatmegőrzési

Személyes adatait az ISTH által felhőalapú adatbázis-kezelő szolgáltatások kiszolgálóin tároljuk. Az ISTH az ügyfél vagy a tag ISTH-val fennálló üzleti kapcsolatának időtartama alatt megőrzi az adatokat. Az ISTH megtarthat minden információt, amelyet biztonsági másolat készítésére, archiválásra, a csalások és visszaélések megelőzésére, elemzésre, a jogi kötelezettségek teljesítésére, vagy ahol az ISTH egyébként ésszerűen úgy véli, hogy erre jogos oka van. Bizonyos esetekben az ISTH dönthet úgy, hogy bizonyos információkat deperszonalizált vagy összesített formában tárol. További információkért arról, hogy hol és mennyi ideig tárolják személyes adatait, valamint a törléshez és hordozhatósághoz fűződő jogaival kapcsolatban kérjük, forduljon az ISTH-hoz a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse..

 

13.  Az Ön választása és jogai

Ha a feldolgozás beleegyezésen alapul, akkor Önnek bármikor jogában áll visszavonni beleegyezését. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Ha nem akarja többé tőlünk kommunikációt kapni, értesítsen bennünket e-mail küldésével a következő címen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.. Az általunk küldött közlemények tartalmazhatnak olyan leiratkozási mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a beállítások megváltoztatását. Minden webhelyünkön regisztrált felhasználó bejelentkezhet a fiókjába, és elérheti vagy frissítheti a fiókhoz jelenleg társított kapcsolattartási adatokat, például egy levelezési címet vagy e-mail címet. A felhasználók a webhelyeinket is használhatják a legutóbbi megrendelésekre, a fizetési beállításokra (például a hitelkártya-információk), az e-mail értesítési beállításokra és az előzetes megrendelések előzményeire vonatkozó információk megtekintésére és frissítésére. Ha elfelejtett egy jelszót, akkor a felhasználó a fiókinformáció oldalon megtalálja a visszaállítására vonatkozó utasításokat is.

A kommunikációs preferenciák vonatkozásában a felhasználó leiratkozhat hírlevelekről a kapott hírlevelekben szereplő utasítások követésével. Azon felhasználónak, akinek az e-mail címe megváltozott, és továbbra is hírleveleket szeretne kapni, hozzáférnie kell a fiókhoz, és frissítenie kell az e-mail cím adatait, és valószínűleg újra fel kell jelentkeznie a hírlevélhez. Időnként e-maileket küldünk a webhely zavarával, új termékekkel és egyéb híreinkkel termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ezeket az e-maileket minden fióktulajdonosnak elküldjük, és nem előfizetés-alapúak. Az ilyen e-maileket webhelyeink felhasználói számára nyújtott szolgáltatásunk részének tekintjük. A felhasználó leiratkozhat e kommunikációtól az e-mail végén található leiratkozási utasítások követésével.

A helyi törvényeknek megfelelően (például az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete bizonyos jogokat biztosít az érintettek számára), bizonyos jogokkal rendelkezhet az általunk összegyűjtött és veled kapcsolatos információkkal kapcsolatban. Javasoljuk, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy frissítse vagy kijavítsa adatait, ha azok megváltoznak, vagy ha úgy gondolja, hogy bármilyen információ, amelyet összegyűjtöttünk rólad, pontatlan. Arra is kérheti tőlünk, hogy nézze meg, hogy milyen személyes adatokkal rendelkezzünk rólad, törölje személyes adatait, és mondhatja el nekünk, ha ellenzi a személyes adataink felhasználását. Egyes jogrendszerekben jogában állhat panaszt nyújtani a helyi adatvédelmi hatósághoz. Ha meg szeretné tárgyalni vagy gyakorolni az esetleges jogait, küldjön egy e-mailt a következő címen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse..

Információt kérhet a következőkről: a feldolgozás célja; az érintett személyes adatok kategóriái; az ISTH-n kívüli személyek esetleg megkapták az adatokat az ISTH-tól; mi volt az információ forrása (ha nem közvetítette közvetlenül az ISTH-nak); és mennyi ideig tárolja. Önnek joga van helyesbíteni / kijavítani személyes adatainak az ISTH által vezetett nyilvántartását, ha az pontatlan. Kérheti, hogy az ISTH törölje az adatokat, vagy bizonyos kivételektől függően szüntesse meg azok feldolgozását. Azt is kérheti, hogy az ISTH hagyja abba az Ön adatainak közvetlen marketing célokra történő felhasználását. Néhány országban joga van panaszt benyújtani a megfelelő adatvédelmi hatósághoz, ha aggályait fejezi ki amiatt, hogy az ISTH hogyan kezeli az Ön személyes adatait. Ha a törvény előírja, az ISTH az Ön kérésére megadja az Ön személyes adatait, vagy közvetlenül továbbítja egy másik adatkezelőhöz.

Az ISTH-tagok, a konferencia résztvevői és mások számára az ISTH-nak kérésre ésszerű hozzáférést biztosítanak személyes adataihoz a következő címen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.. Ha a hozzáférést nem lehet ésszerű időn belül biztosítani, akkor az ISTH megadja az Ön dátumát, amikor az információ rendelkezésre áll. Ha valamilyen okból megtagadják a hozzáférést, az ISTH magyarázatot ad a hozzáférés megtagadásának okaira.

 

14.  Az Ön adatainak biztonsága

Az ISTH fizikai, technikai és adminisztratív biztosítékokat tart fenn az ISTH-nak továbbított adatok és személyazonosításra alkalmas adatok magánéletének védelme érdekében. Az ISTH rendszeresen frissíti és teszteli biztonsági technológiáját. A személyes adatokhoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra korlátozzuk, akiknek ismerniük kell ezeket az információkat, hogy előnyöket vagy szolgáltatásokat nyújtsanak Önnek. Képezzük munkatársainkat a titoktartás fontosságáról, valamint az Ön adatainak magánéletének és biztonságának megőrzéséről. Elkötelezzük magunkat a megfelelő fegyelmi intézkedések megtétele mellett az alkalmazottaink adatvédelmi felelősségének érvényesítése érdekében.

Bármely felhasználónak, aki úgy dönt, hogy regisztrál valamelyik ISTH webhelyen vagy az Online Szolgáltatásban, meg kell adnia egy jelszót. Ezt a jelszót a felhasználó bármikor megváltoztathatja, ha először bejelentkezik a szolgáltatásba az aktuális jelszó használatával, majd beállít egy újat. A jelszó bizalmas kezelése a felhasználó felelőssége. A másokkal megosztott számítógépről bejelentkezett felhasználónak mindig ki kell lépnie a webhelyről, mielőtt elhagyja azt, hogy megakadályozzák, hogy a számítógép későbbi felhasználói hozzáférjenek a bejelentkezési adataikhoz. Felhasználó, aki úgy gondolja, hogy valaki felhasználta a jelszavát vagy fiókkal engedélyük nélkül, vagy okkal feltételezhető, hogy megsértették a biztonságot, haladéktalanul értesítenie kell minket a jelszó visszaállításáról.

 

15.  A jelen Adatvédelmi Szabályzat változásai és frissítései

A weboldal használatával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban és a Felhasználási Feltételekben szereplő feltételeket és / vagy bármely más megállapodást, amelyet esetleg veled köthetünk. Ha nem ért egyet a jelen feltételekkel, akkor ne használja ezt a weboldalt vagy az ISTH előnyeit vagy szolgáltatásait. Ön beleegyezik abba, hogy a magánélettel vagy a jelen Adatvédelmi Szabályzatban és a Felhasználási Feltételekben, illetve bármely más, az Önnel kötött megállapodásban szereplő feltételekkel kapcsolatos vitákra az Egyesült Államok Észak-Karolina államának törvényei vonatkoznak. Ezenkívül beleegyezik abba, hogy betartja a vele esetlegesen megkötött megállapodásokban szereplő károkra vonatkozó korlátozásokat.

Mivel szervezetünk, tagságunk és előnyeink időről időre változnak, várhatóan megváltozik ez az adatvédelmi politika és a felhasználási feltételek is. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatvédelmi irányelveket és a felhasználási feltételeket bármikor, bármilyen okból, az Ön értesítése nélkül módosítsuk, kivéve a módosított adatvédelmi irányelvet és a felhasználási feltételeket ezen a weboldalon. Gyakran ellenőrizze weboldalunkat, hogy megnézze a hatályos adatvédelmi irányelveket és a felhasználási feltételeket, valamint az esetleges változtatásokat. Az itt található rendelkezések helyettesítik az összes korábbi értesítést vagy nyilatkozatot az adatvédelmi gyakorlatunkkal, valamint a weboldal használatát szabályozó feltételekkel kapcsolatban.

 

Kérdések vagy megjegyzések erről az adatvédelmi politikáról?

Ha bármilyen kérdése, visszajelzése vagy panasza van az adatvédelmi irányelveinkkel kapcsolatban, kérjük, hívjon minket, küldjön e-mailt vagy írjon nekünk a következő címen:

 

Nemzetközi Társaság a trombózisról és a hemosztázisról

Figyelem: Adatvédelem

610 Jones kompút, 205. lakosztály

Carrboro, NC 27510-6113

Egyesült Államok

E-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefon: +1 919 929-3807

 

Csak akkor küldünk promóciós vagy marketing anyagokat válaszként a kérdésre vagy megjegyzésre vonatkozó kapcsolattartókkal, ha Ön hozzájárul.

Kép

Please enable the javascript to submit this form

A Bayer, a BioMarin, a CSL Behring, a Freeline Therapeutics Limited, a Pfizer Inc., a Spark Therapeutics és a uniQure, Inc. oktatási ösztöndíjai által támogatott.

Alapvető SSL