Ipèaktivite nan Faktè IX Padova (R338L) depann sou Aktivite Kofakteur Faktè VIIIa
Kijan pou diskite sou terapi jèn pou emofil? Yon Pèspektif pou Pasyan ak Doktè
ISTH anonse lansman nouvo inisyativ edikasyon global nan terapi jèn pou emofil
Adenovirus-Associated Antibodies nan UK kòwòt nan Hemophilia Pasyan yo