Pèspektif pou pasyan yo sou nouvo tretman nan emofil A: yon etid kalitatif

Pèspektif pou pasyan yo sou nouvo tretman nan emofil A: yon etid kalitatif

van Balen EC, et al. Pèspektif pou pasyan yo sou nouvo tretman nan emofil A: yon etid kalitatif. Pasyan. 2019 Novanm 6 [Epub devan enprime]