Kritè pou esè terapi jèn yo ka eskli anpil moun ki gen emofili grav

Kritè pou esè terapi jèn yo ka eskli anpil moun ki gen emofili grav

Emofili Nouvèl Jodi a