Hiperaktivnost faktora IX Padova (R338L) ovisi o aktivnosti kofaktora faktora VIIIa
Kako razgovarati o genskoj terapiji za hemofiliju? Perspektiva pacijenta i liječnika
ISTH najavljuje pokretanje nove Globalne inicijative za obrazovanje u genskoj terapiji za hemofiliju
Antitijela povezana s adenovirusom u Velikoj Britaniji bolesnika s hemofilijom