Većina bolesnika s hemofilijom pokazuje pozitivan stav prema genskoj terapiji u istraživanju

Većina bolesnika s hemofilijom pokazuje pozitivan stav prema genskoj terapiji u istraživanju

Vijesti o hemofiliji danas