Istraživačka genska terapija povećala je proizvodnju FIX-a

Istraživačka genska terapija povećala je proizvodnju FIX-a

Vijesti o hemofiliji danas