Utjecaj postojećeg imuniteta na neklinička farmakodinamika genske terapije temeljene na AAV5
ISTH najavljuje pokretanje nove Globalne inicijative za obrazovanje u genskoj terapiji za hemofiliju
Hiperaktivnost faktora IX Padova (R338L) ovisi o aktivnosti kofaktora faktora VIIIa
Kako razgovarati o genskoj terapiji za hemofiliju? Perspektiva pacijenta i liječnika