UniQure odobren američki patent za upotrebu FIX-Padove za gensku terapiju hemofilije B

UniQure odobren američki patent za upotrebu FIX-Padove za gensku terapiju hemofilije B