Klinički napredak ažuriranja genske terapije na kliničkim ispitivanjima genske terapije u hemofiliji

Klinički napredak ažuriranja genske terapije na kliničkim ispitivanjima genske terapije u hemofiliji

hemofilija (07.). Peyvandi, Flora; Garagiola, Isabella

Talijanski klinički istraživači pregledavaju različiti klinički napredak koristeći gensku terapiju za liječenje hemofilije A i B. Nakon što su životinjski modeli tijekom 1990-ih pokazali da adeno-povezani virusni (AAV) vektori pokazuju efikasnu ekspresiju faktora IX (FIX), istraživači primjećuju da prvo kliničko ispitivanje bolesnika s hemofilijom B dokumentiralo je terapijsku razinu FIX-a, iako je učinak trajao samo nekoliko tjedana. Uz poboljšanja dizajna vektora, razina FIX-a u duljem vremenskom razdoblju popela se na 2% -5%. U novijim dostignućima, istraživači su uspjeli poboljšati ekspresiju FIX-a na više od 30% umetanjem Padua FIX varijante u F9 cDNA. To je dovelo do prekida infuzije i smanjenog krvarenja. Za hemofiliju A, bolesnici liječeni AAV vektorom koji sadrži ekspresiju transgena transgena F8 cDNA izbrisanu iz B-domene traju 3 godine i cirkuliraju nivoi aktivnosti FVIII od 52.3%. Za neke bolesnike prijavljeni su povišeni jetreni enzimi u kliničkim ispitivanjima genske terapije usmjerene AAV-jetrom za hemofiliju A i B. Iako je liječenje steroidima riješilo problem kod velike skupine bolesnika, istraživači primjećuju da je patofiziološki mehanizam koji stoji iza jetrene toksičnosti još uvijek nije jasno i predmet je istrage u tijeku.

Web veza