Imunoadsorpcija omogućava uspješnu ponovljenu isporuku jetrenih gena uzrokovanih rAAV5 kod primata koji nisu ljudi

Imunoadsorpcija omogućava uspješnu ponovljenu isporuku jetrenih gena uzrokovanih rAAV5 kod primata koji nisu ljudi

Salas D i sur. Imunoadsorpcija omogućava uspješnu ponovljenu isporuku jetrenih gena uzrokovanih rAAV5 kod primata koji nisu ljudi. Krv. Oglas, 2019; 10: 2632-2641.