Napredak i izazovi za gensku terapiju hemofilije

Napredak i izazovi za gensku terapiju hemofilije

Batty P, Lillicrap D. Napredak i izazovi za gensku terapiju hemofilije.
Ljudska molekularna genetika, 2019; 28: R95-R101.