Rezultati istražne genske terapije u ogromnom padu krvarenja i korištenju faktora VIII, ažurirani podaci podataka

Rezultati istražne genske terapije u ogromnom padu krvarenja i korištenju faktora VIII, ažurirani podaci podataka

Vijesti o hemofiliji danas