Genska terapija Roctavian sprečava krvarenja tijekom 5 godina, pokazuju podaci

Genska terapija Roctavian sprečava krvarenja tijekom 5 godina, pokazuju podaci

Vijesti o hemofiliji danas