Podaci pokazuju potencijal genske terapije roktavijanom za hemofiliju A

Podaci pokazuju potencijal genske terapije roktavijanom za hemofiliju A

Vijesti o hemofiliji danas