BioMarinova genska terapija za hemofiliju A ostaje na tragu američkog odobrenja

BioMarinova genska terapija za hemofiliju A ostaje na tragu američkog odobrenja

Vijesti o hemofiliji danas