BioMarinova genska terapija za hemofiliju A nastavlja sa sprječavanjem krvarenja i nakon četiri godine, probne emisije

BioMarinova genska terapija za hemofiliju A nastavlja sa sprječavanjem krvarenja i nakon četiri godine, probne emisije

Vijesti o hemofiliji danas