3 pacijenti s hemofilijom B prijavljuju AMT-060 genska terapija im je dala normalnost

3 pacijenti s hemofilijom B prijavljuju AMT-060 genska terapija im je dala normalnost

Vijesti o hemofiliji danas