Pokrivanje konferencije o genskoj terapiji iz Orlanda

Obilježavanje konferencije iz Orlanda, u kojem su smješteni stručni intervjui o najnovijim dostignućima u genskoj terapiji.

Pokrivanje konferencije - Uživo iz Orlanda 2019

Najnovija ažuriranja kliničkih ispitivanja genske terapije na hemofiliji B
Podaci o dugoročnoj sigurnosti i učinkovitosti iz ispitivanja genske terapije na hemofiliji pružaju optimizam
Dugotrajna ekspresija AAV posredovanih FVIII događaja prenošenja gena i vektorske integracije u hemofiliji
Novi pristupi genskoj terapiji hemofilije u pretkliničkom razvoju
Postojeća antitijela na AAV i posljedice za gensku terapiju hemofilije
Budućnost genske terapije hemofilije
Priprema za odobrenje genske terapije za hemofiliju