HTC spremnost: globalna perspektiva
HTC spremnost: multidisciplinarna perspektiva
Tumačenje vektorskih doza u kliničkim ispitivanjima hemofilije genskom terapijom
Genska terapija hemofilije u bolesnika s poviješću inhibitora
Laboratorijsko mjerenje proizvoda genoterapije / faktorska aktivnost
Dugotrajno praćenje nakon genske terapije s hemofilijom