Biografija

David Lillicrap, dr. Med., FRCPC

David Lillicrap, dr. Med., FRCPC
Queen's University - Kingston, Kanada

David Lillicrap, dr. Med., FRCPC, profesor je na katedri za patologiju i molekularnu medicinu na Queen's University, Kingston, Kanada. Dobitnik je višeg kanadskog istraživačkog odjela za molekularnu hemostazu. Godine 2013. izabran je u stipendiju Kraljevskog društva Kanade. Dr. Lillicrap član je Medicinskog savjetodavnog odbora Svjetske federacije za hemofiliju (WFH) i prošli predsjednik Odbora za istraživanje WFH-a. Protekli je predsjednik Odbora za znanost i standardizaciju Međunarodnog društva za trombozu i hemostazu (ISTH) i trenutni je član Vijeća ISTH-a. U razdoblju od 2008. do 2014. služio je kao pridruženi urednik krvi, a trenutno je glavni urednik časopisa Tromboza i hemostaza. Istraživačka zanimanja dr. Lillicrapa usmjerena su na molekularne aspekte hemostatskog sustava, s posebnim naglaskom na potencijal molekularne genetike i molekularne biologije za rješavanje pitanja koja se odnose na patološku hemostazu. Glavni fokus interesa njegove istraživačke skupine je ispitivanje imunološkog odgovora na FVIII, razvoj i evaluacija novih terapija za hemofiliju A, te karakterizacija biologije i patobiologije faktora von Willebranda.

Slika

Please enable the javascript to submit this form

Uz potporu za obrazovanje Bayera, BioMarina, CSL Behringa, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics i uniQure, Inc.

Osnovni SSL