Comité de Dirección da Terapia Xénica ISTH

Imaxe

Flora Peyvandi, MD, doutora (copresidenta)

Imaxe

David Lillicrap, MD
(Copresidente)

Imaxe

Johnny Mahlangu, BSc, MBBCh, MMed, FCPath

Imaxe

Wolfgang A. Miesbach, doutor, doutor

Imaxe

Margareth C. Ozelo, doutora

Imaxe

Glenn F. Pierce, MD, doutor

Imaxe

Steven W. Pipe, MD

Imaxe

Alok Srivastava, MD, FRACP, FRCPA, FRCP

Imaxe

Thierry VandenDriessche, doutora