Actividade do factor IX mejorado despois da administración do factor AAV5-R338L "Padua" Factor IX fronte ao AAV5 WT Factor humano IX nos NHPs

Actividade do factor IX mejorado despois da administración do factor AAV5-R338L "Padua" Factor IX fronte ao AAV5 WT Factor humano IX nos NHPs

Spronck EA, et al. Actividade do factor IX mejorado despois da administración do AAV5-R338L Factor IX "Padua" fronte ao factor AAV5 WT do factor humano IX nos NHPs. Métodos Mol Ther Clin Dev. 2019; 15: 221-231.