Airleacain agus Dúshláin le haghaidh Teiripe Ghéine Hemophilia

Airleacain agus Dúshláin le haghaidh Teiripe Ghéine Hemophilia

Batty P, Lillicrap D. Airleacain agus dúshláin le haghaidh géinteiripe hemophilia.
Géineolaíocht Mhóilíneach Daonna. 2019; 28: R95-R101.