Hemofiliageeniterapian tuntemus ja käsitykset: kansainvälisen tutkimuksen tulokset

Hemofiliageeniterapian tuntemus ja käsitykset: kansainvälisen tutkimuksen tulokset

Tromboosin ja hemostaasin tutkimus ja harjoittelu