Aiemmin olemassa olevan immuniteetin vaikutus AAV5-pohjaisen geeniterapian ei-kliiniseen farmakodynamiikkaan
ISTH julkisti uuden globaalin koulutusaloitteen aloittamisen hemofilian geeniterapiassa
Tekijän IX Padova (R338L) -hyperaktiivisuus riippuu tekijän VIIIa kofaktorin aktiivisuudesta
Kuinka keskustella geeniterapiasta hemofiliassa? Potilaan ja lääkärin näkökulma