تاریخچه EAHAD و کنگره آینده

تاریخچه EAHAD و کنگره آینده

گوش دهید در حالی که آیسلین رایان ، مدیرعامل EAHAD ، در مورد تاریخ EAHAD و کنگره آینده بحث می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کنگره EAHAD آینده یا ثبت نام ، لطفا بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

همایش EAHAD