پیشرفت ها و چالش های درمانی ژن هموفیلی

پیشرفت ها و چالش های درمانی ژن هموفیلی

Batty P ، Lillicrap D. پیشرفت ها و چالش های درمانی ژن هموفیلی.
ژنتیک مولکولی انسان. 2019؛ 28: R95-R101.

تصویر

Please enable the javascript to submit this form

با کمک های آموزشی Bayer، BioMarin، Freeline Therapeutics Limited، Pfizer Inc.، Shire، Spark Therapeutics و uniQure، Inc.

SSL ضروری