بیشتر بیماران هموفیلی در مطالعه نگرش مثبتی برای ژن درمانی نشان می دهند

بیشتر بیماران هموفیلی در مطالعه نگرش مثبتی برای ژن درمانی نشان می دهند

اخبار هموفیلی امروز

تصویر

Please enable the javascript to submit this form

با کمک هزینه های آموزشی از Bayer، BioMarin، CSL Behring، Freeline Therapeutics Limited، Pfizer Inc.، Spark Therapeutics، و uniQure, Inc.

SSL ضروری