ژن درمانی Roctavian از خونریزی بیش از 5 سال جلوگیری می کند ، داده ها نشان می دهد

ژن درمانی Roctavian از خونریزی بیش از 5 سال جلوگیری می کند ، داده ها نشان می دهد

اخبار هموفیلی امروز

تصویر

Please enable the javascript to submit this form

با کمک هزینه های آموزشی از Bayer، BioMarin، CSL Behring، Freeline Therapeutics Limited، Pfizer Inc.، Spark Therapeutics، و uniQure, Inc.

SSL ضروری