BioMarin درخواست مجوز زیست شناسی را به سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای Valoctocogenne Roxaparvovec برای درمان هموفیلی A ارسال می کند

BioMarin درخواست مجوز زیست شناسی را به سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای Valoctocogenne Roxaparvovec برای درمان هموفیلی A ارسال می کند

اولین ارسال برنامه بازاریابی در ایالات متحده برای ژن درمانی به کارگردانی در هر نوع هموفیلی