BioMarin کنترل خونریزی سالانه پایدار و بادوام را در بزرگترین مطالعه فاز 3 ژن درمانی در بزرگسالان مبتلا به هموفیلی A شدید اعلام کرد.

BioMarin کنترل خونریزی سالانه پایدار و بادوام را در بزرگترین مطالعه فاز 3 ژن درمانی در بزرگسالان مبتلا به هموفیلی A شدید اعلام کرد.

شرکت داروسازی بیومارین

تصویر

Please enable the javascript to submit this form

با کمک هزینه های آموزشی از Bayer، BioMarin، CSL Behring، Freeline Therapeutics Limited، Pfizer Inc.، Spark Therapeutics، و uniQure, Inc.

SSL ضروری