مصاحبه های کارشناس ماه

متخصصان ژن درمانی در هموفیلی از سراسر جهان ماهانه آخرین اطلاعات و اخبار را به روز می کنند.

فیلم این ماه: نکات برجسته ژن درمانی از بیست و چهارمین نشست سالانه ASGCT

ارائه شده توسط: Wolfgang A. Miesbach، MD، PhD، Department of اختلالات انعقادی و مراقبت جامع در زمینه بیماری هموفیلی ، بیمارستان دانشگاه گوته ، فرانکفورت / آلمان اصلی.

به روزرسانی های اضافی

سمیت کبدی و ژن درمانی

ارائه شده توسط: گای یانگ ، دکتر ، مدیر ، برنامه هموستاز و ترومبوز ، پروفسور اطفال (محقق بالینی) ، دانشکده پزشکی کک USC ، لس آنجلس ، کالیفرنیا.

ماندگاری: تفاوت فاکتور VIII و فاکتور IX

ارائه شده توسط: گای یانگ ، دکتر ، مدیر ، برنامه هموستاز و ترومبوز ، پروفسور اطفال (محقق بالینی) ، دانشکده پزشکی کک USC ، لس آنجلس ، کالیفرنیا.