پشتیبانی ISTH

ISTH مایل است از BioMarin، Bayer، BioMarin، Freeline Therapeutics Limited، Pfizer Inc.، Shire، Spark Therapeutics، و uniQure, Inc. برای حمایت از این ابتکار آموزشی تشکر کند.