کمیته راهبری ژن درمانی ISTH

تصویر

دکتر فلور پیوندی ، دکترای تخصصی (صندلی مشترک)

تصویر

دیوید لیلیکرپ ، دکتر
(صندلی مشترک)

تصویر

Pratima Chowdary، MD، MRCP، FRCPATH

تصویر

جانی Mahlangu ، BSc ، MBBCh ، MMed ، FCPath

تصویر

Wolfgang A. Miesbach، MD، PhD

تصویر

Margareth C. Ozelo ، MD ، PhD

تصویر

گلن اف. پیرس ، دکترای تخصصی ، دکترا

تصویر

استیون دبلیو پیپ ، دکتر

تصویر

Alok Sivivastava، MD، FRACP، FRCPA، FRCP

تصویر

تیری واندن دیریش ، دکترا

تصویر

Please enable the javascript to submit this form

با کمک هزینه های آموزشی از Bayer، BioMarin، CSL Behring، Freeline Therapeutics Limited، Pfizer Inc.، Spark Therapeutics، و uniQure, Inc.

SSL ضروری