پیشرفت در ژن درمانی برای بیماری هموفیلی

ملاحظات کلیدی:
پیشرفت در ژن درمانی برای بیماری هموفیلی

ضبط شده بصورت سمپوزیوم ماهواره جمعه قبل از شصت و دومین نشست سالانه و نمایشگاه ASH

پس از پایان هر فیلم ، به پایین صفحه بروید تا ویدیوی بعدی را باز کنید

معرفی

ارائه شده توسط: Glenn F. Pierce، MD، PhD