مصاحبه های کارشناس ماه

متخصصان ژن درمانی در هموفیلی از سراسر جهان ماهانه آخرین اطلاعات و اخبار را به روز می کنند.

فیلم این ماه: دوام: تفاوت فاکتور VIII و فاکتور IX

ارائه شده توسط: گای یانگ ، دکتر ، مدیر ، برنامه هموستاز و ترومبوز ، پروفسور اطفال (محقق بالینی) ، دانشکده پزشکی کک USC ، لس آنجلس ، کالیفرنیا.