تحت پوشش همایش ژن درمانی از اورلاندو

جلد کنفرانس از اورلاندو ، مصاحبه های تخصصی در مورد آخرین پیشرفت های ژن درمانی.

پوشش کنفرانس - زنده از اورلاندو 2019

به روزرسانی های اخیر در مورد آزمایش های کلینیکی ژن درمانی در هموفیلی B
داده های ایمنی و اثربخشی طولانی مدت از آزمایشات ژن درمانی در هموفیلی خوش بینی را ارائه می دهد
بیان طولانی مدت AAV واسطه انتقال ژن FVIII و وقایع ادغام بردار در هموفیلی
رویکردهای جدید به ژن درمانی هموفیلی در رشد بالینی
وجود آنتی بادی های ضد ویروس AAV و پیامدهای آن برای ژن درمانی هموفیلی
آینده درمانی ژن هموفیلی
آماده سازی برای تأیید ژن درمانی برای هموفیلی