Aurrez dagoen immunitatearen eragina AAV5 oinarritutako gene terapiaren farmakodinamika ez-klinikoan.
ISTHk hezkuntza globaleko ekimen berria abiarazten duela iragarri du hemofiliarako gene terapian
IX faktorearen hiperaktibitatea Padua (R338L) Faktorearen VIIIa faktoreen jardueraren araberakoa da
Nola eztabaidatu gene-terapia hemofiliarako? Pazientearen eta medikuaren ikuspegia