Patsientide väljavaated hemofiilia A uudse ravi osas: kvalitatiivne uuring

Patsientide väljavaated hemofiilia A uudse ravi osas: kvalitatiivne uuring

van Balen EC jt. Patsientide väljavaated hemofiilia A uudse ravi osas: kvalitatiivne uuring. Patsient. 2019 6. november [Epub enne printimist]