BioMarin kuulutab välja positiivse 3. faasi geeniteraapia uuringu tulemused raske A-hemofiiliaga täiskasvanutel; Uuring vastas kõigile üheaastase andmekogumi esmase ja teisese efektiivsuse tulemusnäitajatele

BioMarin kuulutab välja positiivse 3. faasi geeniteraapia uuringu tulemused raske A-hemofiiliaga täiskasvanutel; Uuring vastas kõigile üheaastase andmekogumi esmase ja teisese efektiivsuse tulemusnäitajatele