Όροί χρήσης

Συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου
Για ιστότοπους που λειτουργούν ή ελέγχονται
by
Η Διεθνής Εταιρεία για τη Θρόμβωση και την Αιμόσταση (ISTH)

Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν εσείς (και ο κηδεμόνας σας, εάν ισχύει όπως περιγράφεται παρακάτω) δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, μην να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του ιστότοπου ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία ή λογισμικό για να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Η πρόσβαση ή η χρήση του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο σημαίνει ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

 • Εάν είστε κάτω των 13 ετών, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Οι φύλακες των παιδιών ηλικίας κάτω των 13 ετών υποχρεούνται να περιορίσουν τη χρήση αυτή.
 • Τα άτομα ηλικίας μεταξύ 13 και 18 ετών (ή, αν είναι υψηλότερα, η ηλικία πλήρους ενηλικίωσης στη δικαιοδοσία όπου βρίσκονται) επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μόνο με τη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους και μόνο εφόσον αυτοί και οι κηδεμόνες τους συμφωνούν να δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας
Κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια
Χρήση του Χρήστη
Χρήση Περιεχομένου
Οι υποβολές σας στους ιστοτόπους μας
Τερματισμός της υπηρεσίας
Επίδραση τερματισμού
Αποποίηση ευθύνης και περιορισμός ευθύνης
Περιεχόμενο και συνδέσεις τρίτων μερών
Αποζημίωση
Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα
εξαγωγή
Τροποποίηση Όρων
Δεν υπάρχει Οργανισμός
Καμία παραίτηση
Εφαρμοστέο δίκαιο και χώρος
Πολιτική ακύρωσης / επιστροφής χρημάτων
Αυτοτέλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ("Όροι") ισχύουν για κάθε Ιστότοπο ISTH, ο οποίος περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά genetherapy.isth.org www.isth.org, www.isthacademy.org, www.isth2013.com, www.ssc2012.org, www.journalth.com, τους διάφορους ιστότοπους του παρελθόντος, παρόντων και μελλοντικών συνεδρίων, συναντήσεων και υποεπιτροπών του ISTH και οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου στο Διαδίκτυο στον οποίο δημοσιεύονται αυτοί οι Όροι.

Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της ISTH και οποιωνδήποτε και όλων των οντοτήτων που ελέγχουν ή ελέγχονται από ή είναι συνδεδεμένες ή υπό κοινό έλεγχο με το ISTH (συλλογικά αναφέρονται σε όλους αυτούς τους Όρους ως "εμείς", "εμείς" ή " μας ") και συνιστούμε ολόκληρη τη συμφωνία σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μας, αντικαθιστώντας όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες δηλώσεις, ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές.

Σημειώστε ότι μπορεί να ισχύουν ειδικοί όροι για ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους ιστοτόπους της ISTH. Οι τυχόν ειδικοί όροι θα αναρτηθούν σε σχέση με την ισχύουσα υπηρεσία και θα είναι συμπληρωματικοί προς τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Όρων και τυχόν ειδικών όρων, οι ειδικοί όροι υπερισχύουν των παρόντων Όρων.

Αναγνωρίζετε ότι οι Όροι αυτοί υποστηρίζονται από εύλογη και πολύτιμη μέριμνα (όπως η χρήση του ιστότοπού μας ή η παραλαβή πληροφοριών και υλικών που είναι διαθέσιμα σε ή μέσω ιστότοπου ISTH), η παραλαβή και η επάρκεια των οποίων αναγνωρίζονται.

Κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια

Τμήματα των ιστότοπων του ISTH είναι ασφαλείς και ενδέχεται να απαιτήσουν την εγγραφή σας για να συμμετάσχετε σε αυτές τις περιοχές. Οι λογαριασμοί χρηστών που εκδίδονται για ιστότοπους του ISTH προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας. Συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας κατά την εγγραφή ή την παροχή με άλλο τρόπο πληροφοριών σχετικά με το λογαριασμό σας και να ενημερώσετε τα δεδομένα του λογαριασμού σας ώστε να είναι ακριβή και πλήρη και να αποσυνδεθείτε όταν ολοκληρώνετε κάθε συνεδρία. Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για τη διατήρηση του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε επίσης να μην υποδηλώνετε εσφαλμένα την ταυτότητά σας ή την υπαγωγή σας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιοριστικά) του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης ή άλλων στοιχείων λογαριασμού άλλου προσώπου. Οι παραβιάσεις των συστημάτων ασφαλείας μας μπορούν να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ηλεκτρονική σας ασφάλεια, αλλά δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από την μη συμμόρφωσή σας με αυτές τις διατάξεις.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή λογισμικού που έχουν πρόσβαση ή χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με τους όρους αυτών των Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς έχουν τροποποιηθεί πρόσφατα. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι υπόλοιποι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό και επομένως θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την τρέχουσα έκδοση.

Χρήση του Χρήστη

Οι ιστοσελίδες μας προορίζονται προς όφελος των μελών μας και άλλων χρηστών για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, της εκπαίδευσης και της μάθησης στον τομέα. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για τέτοιους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε επιχειρηματικού ή εμπορικού σκοπού, χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεση της ISTH. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εμπορική χρήση αυτής ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας, διακομιστή ή συναφών υπηρεσιών της ISTH ή η μεταπώληση συναφών υπηρεσιών απαγορεύεται ρητά.

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, συμφωνείτε ρητά ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τους ιστότοπους, το λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορευμένος από τους παρόντες Όρους. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις που εμφανίζονται όταν είστε συνδεδεμένοι, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου οποιωνδήποτε πληροφοριών υποβάλλονται ή δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Χρήση Περιεχομένου

Όλες οι πληροφορίες, τα αρχεία, τα υλικά, οι λειτουργίες και το άλλο περιεχόμενο που είναι προσβάσιμα από οποιεσδήποτε ιστοσελίδες της ISTH ή ελέγχονται με άλλο τρόπο από το ISTH ("Περιεχόμενο") είναι το ιδιόκτητο υλικό του ISTH ή το μέρος που παρέσχε ή χορήγησε άδεια χρήσης του Περιεχομένου στο ISTH. Η παράδοση του Περιεχομένου δεν σας μεταφέρει κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα στο Περιεχόμενο. Οποιεσδήποτε δυνατότητες λήψης ή εκτύπωσης αποτελούν απλώς ένα κατάλυμα για εσάς και δεν αποτελούν επιχορήγηση, παραίτηση ή άλλο περιορισμό των δικαιωμάτων των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να διανείμετε, να προβάλετε, να στείλετε, να εκτελέσετε, να αναπαραγάγετε, να δημοσιεύσετε, να εκχωρήσετε άδεια χρήσης, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να μεταφέρετε ή να πωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, περιεχόμενο, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από δικτυακός τόπος.

Οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε οποιονδήποτε ιστότοπο ISTH που έχει ρυθμιστεί για λήψη, όπως ενότητες μάθησης, άλλες λήψεις συνεργείου και άλλοι πόροι, μπορεί να μεταφορτωθεί μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι: α) να τροποποιήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, σήμα υπηρεσίας ή άλλες προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας. (β) να τροποποιήσει το Περιεχόμενο. ή (γ) να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο με τρόπο που να υποδηλώνει μια συσχέτιση με το ISTH εκτός από τις απαιτούμενες πηγές προέλευσης.

Οποιεσδήποτε λήψεις λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων ή εικόνων ενσωματωμένων ή παραγόμενων από το λογισμικό, που προσφέρονται σε ιστότοπο ISTH, σας παρέχεται άδεια για προσωπική σας χρήση μόνο. Ο κάτοχος όλων των εξουσιοδοτημένων λογισμικών, ανεξάρτητα από το αν ένα τρίτο μέρος ή το ISTH, διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το ενδιαφέρον για το λογισμικό και δεν μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας ή να βοηθήσετε κάποιον άλλο να αντιγράψει, να διανείμει ή να εκμεταλλευτεί με άλλο τρόπο το λογισμικό ή να αποσυμπιλήσει, για να ανακαλύψετε οποιοδήποτε από τον πηγαίο κώδικα. Αναγνωρίζετε ότι κάποιο Περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει τεχνολογία ασφαλείας που περιορίζει τη χρήση του εν λόγω Περιεχομένου και ότι, ανεξάρτητα από το εάν το Περιεχόμενο περιορίζεται από την τεχνολογία ασφάλειας, χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες χρήσης που καθορίζονται από την ISTH και τους δικαιοπάροχους της και ότι η άλλη χρήση του περιεχομένου μπορεί να συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Είστε υπεύθυνοι να προστατεύσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που κατεβάζετε και το ISTH δεν θα είναι υπεύθυνο για Περιεχόμενο που έχει χαθεί, καταστραφεί ή καταστραφεί για οποιονδήποτε λόγο. Η ISTH διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιοδήποτε Περιεχόμενο, καθώς και την επιλεξιμότητα για πρόσβαση σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο Περιεχόμενο, χωρίς προειδοποίηση. Αναγνωρίζετε ότι, εάν προβούμε σε μια τέτοια αλλαγή, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο στο ίδιο βαθμό όπως πριν από την αλλαγή αυτή και ότι η ISTH δεν θα έχει καμία ευθύνη έναντι σας σε αυτή την περίπτωση. Τα προϊόντα που έχουν διακοπεί ή δεν διατίθενται επί του παρόντος είναι επίσης δυνατό να καταργηθούν από τον ιστότοπό μας. Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή τις πληροφορίες που έχετε ανακαλέσει από προηγούμενη επίσκεψη, στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να σας βοηθήσουμε.

Η ISTH δεν μπορεί και δεν εγγυάται το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των ηλεκτρονικών αρχείων που βρίσκονται στις ιστοσελίδες μας. Συνεπώς, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες δεν θα εκτεθούν σε ακατάλληλο υλικό. Επιπλέον, όλοι οι χρήστες πρέπει να αναγνωρίζουν ότι η επιστημονική γνώση επεκτείνεται συνεχώς και αλλάζει. Το ISTH δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στους ιστότοπούς του. και κανένας επαγγελματίας ή ασθενής δεν θα πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στους ιστοτόπους μας ως υποκατάστατο της κατάλληλης εφαρμογής της ιατρικής κρίσης με βάση την εξέταση των ασθενών και τα κατάλληλα πρότυπα περίθαλψης των ασθενών. Το ISTH δεν κάνει εξατομικευμένες συστάσεις θεραπείας ή παρέχει συμβουλές που δικαιολογούνται να είναι ακριβείς ή εφαρμόσιμες σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο ασθενή.

Οι υποβολές σας στους ιστοτόπους μας

Μπορούμε να ζητήσουμε ρητά ή να σας επιτρέψουμε να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε, να ενσωματώσετε, να προβάλλετε, να επικοινωνήσετε ή να διανείμετε με άλλο τρόπο μηνύματα, ιδέες, ιδέες, σχέδια, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο ή άλλο υλικό ή πληροφορίες μέσω μιας ιστοσελίδας του ISTH . Παρακαλούμε να μην κάνετε Υποβολές προς ή μέσω των ιστοσελίδων μας που δεν ζητάμε ρητά ή σας επιτρέπουμε να υποβάλετε. Οι πολιτικές μας σχετικά με τις Υποβολές ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ζητάμε οποιαδήποτε υποβολή έχει παραληφθεί στους ιστότοπούς μας ή μέσω αυτών.

Ορισμένοι από τους ιστότοπούς μας ενδέχεται να περιέχουν υπηρεσίες επικοινωνίας που παρέχονται μέσω φόρουμ, υπηρεσιών πίνακα ανακοινώσεων, χώρων συνομιλίας, μηνυμάτων, ομάδων ειδήσεων, κοινοτήτων, προσωπικών ιστοσελίδων, ημερολογίων και / ή άλλων λειτουργιών μηνυμάτων ή επικοινωνίας που έχουν σχεδιαστεί για να σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε με άλλους. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε παρόμοιες υπηρεσίες επικοινωνίας μόνο για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε Υποβολές που σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπηρεσία επικοινωνίας και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Συμφωνείτε ότι δεν θα δημοσιεύσετε, θα στείλετε, θα δημοσιεύσετε ή θα μεταδώσετε Υποβολή που:

 • Παραβιάζει κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματική ιδιοκτησία ή άλλο ιδιοκτησιακό ή συμβατικό δικαίωμα. ή
 • Διαφημίζει οποιαδήποτε εμπορική ή επιχειρηματική προσπάθεια (για παράδειγμα, προσφέροντας προϊόντα ή υπηρεσίες) ή ασκεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα (για παράδειγμα, διεξάγοντας ερασιτέχνες ή διαγωνισμούς, εμφανίζοντας πανό χορηγίας ή / και ζητώντας αγαθά ή υπηρεσίες) μας;
 • Ζητά ή ευλόγως αναμένεται να βλάψει οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, υλικού που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, δυσφημιστικό, καταχρηστικό, παρενοχλούν, απειλεί ή εκμεταλλεύεται ή βλάπτει τα παιδιά, εκθέτοντάς τα σε ακατάλληλο περιεχόμενο. ή
 • Είναι παράνομο ή ενθαρρύνει, υποστηρίζει ή συζητά την παράνομη δραστηριότητα. ή
 • Επιδιώκει ανοικτά ή παθητικά συλλέγει προσωπικές ή προσωπικές πληροφορίες σχετικά με ή από άλλους. ή
 • Περιλαμβάνει προγράμματα που περιέχουν ιούς, σκουλήκια ή / και Δούρειους ίππους ή οποιοδήποτε άλλο κωδικό υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που αποσκοπούν στη διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της χρήσης ή απόλαυσης οποιωνδήποτε ιστοσελίδων μας. ή
 • Διαφορετικά παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων.

Η ISTH δεν εγκρίνει καμία Υποβολή και ρητά απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε Υποβολή. Η ISTH μπορεί να αρνηθεί ή να καταργήσει οποιαδήποτε Υποβολή που, κατά την αποκλειστική κρίση της, παραβιάζει αυτούς τους Όρους. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε Υποβολή υποβάλλετε σε οποιονδήποτε ιστότοπό μας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υποβολές σας είναι δημόσιες, όχι ιδιωτικές επικοινωνίες. Όταν χρησιμοποιείτε τις περιοχές των ιστότοπων μας που προβάλλουν δημοσίως υποβολές, θα πρέπει να υποθέσετε ότι τυχόν υποβολές που κάνετε σε αυτούς τους τομείς υπόκεινται επίσης στο να δημοσιοποιούνται. Δεν πρέπει ποτέ να δημοσιεύσετε μηνύματα που δεν θα σας ενοχλούν να τα βλέπετε σε ένα σχολικό ίδρυμα ή στο δελτίο της κοινότητας ή στην τοπική εφημερίδα. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των άλλων πρέπει επίσης να γίνεται σεβαστή ανά πάσα στιγμή. Εάν χρειάζεστε άδεια χρήσης οποιωνδήποτε φωτογραφιών, γραπτών μηνυμάτων ή άλλου υλικού ή οποιωνδήποτε στοιχείων ταυτοποίησης που περιέχονται σε μια υποβολή, είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση τεκμηρίωσης της εν λόγω άδειας πριν από την απόσπαση της Υποβολής. Μπορούμε να απαγορεύσουμε ή να καταργήσουμε ορισμένες Υποβολές που δημοσιεύθηκαν σε δημόσιους χώρους των ιστότοπων μας, σύμφωνα με τις πολιτικές μας, αλλά δεν έχουμε καθήκον να παρακολουθούμε την δημοσίευση των Υποβολών σε τέτοιους τομείς. Όταν αποκαλύπτετε εθελοντικά οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες (οι οποίες καθορίζονται περαιτέρω στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) μέσω Υποβολής σε δημόσιο χώρο, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να προβληθούν, να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους και να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητα μηνύματα από άλλα άτομα, για τα οποία δεν έχουν καμία ευθύνη.

Με την παροχή Υποβολών σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες μας, χορηγείτε με την παρούσα στο ISTH το απαλλαγμένο από δικαιώματα, διαρκές, αμετάκλητο, παγκόσμιο, μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια χρήσης για αναπαραγωγή, χρήση, αντιγραφή, πώληση, διανομή, δημιουργία παράγωγων έργων από, προβάλλουν ολόκληρη ή μέρος της Υποβολής σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία που είναι γνωστή ή αναπτύχθηκε αργότερα. Εκτός από την περίπτωση ορισμένων υποβολών από μαθητές ή εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικής διδασκαλίας, η ISTH δεν θα υποχρεούται να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε υποβολή ως εμπιστευτική. Εντούτοις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε υποβολή στις επιχειρηματικές μας προσπάθειες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, για προϊόντα ή διαφήμιση) με τρόπο συμβατό με τις πολιτικές απορρήτου μας, χωρίς να αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για δικαιώματα ή οποιεσδήποτε άλλες παραμέτρους οποιασδήποτε μορφής και δεν θα υφίστανται καμία ευθύνη ως αποτέλεσμα ομοιότητας που μπορεί να εμφανιστεί στις μελλοντικές μας λειτουργίες.

Παρέχοντας Υποβολές σε έναν ιστότοπο ISTH, δηλώνετε και εγγυάστε ότι η Υποβολή είναι το πρωτότυπο έργο σας, δεν παραβιάζει καμία συμφωνία μεταξύ σας και τρίτου μέρους και δεν παραβιάζει ή παραβιάζει κανένα νόμο, συμφωνία ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε είδους , οποιουδήποτε τρίτου, χωρίς περιορισμό, δικαιώματα που θίγουν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό σήμα, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη σύμβαση, τη δυσφήμηση, την ιδιωτικότητα ή τη δημοσιότητα.

Η πρόσβαση και η χρήση ασφαλών περιοχών των τοποθεσιών ISTH θεωρείται προνόμιο που παρέχεται κατά την κρίση της ISTH. Η ISTH διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί τη χρήση των ιστότοπων της για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους, να διερευνήσει τυχόν αναφερθείσες ή εμφανείς παραβιάσεις και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που κατά την κρίση της κρίνουμε κατάλληλη. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποσύρουμε αμέσως την πρόσβαση και τη χρήση των ιστότοπων μας, όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι έχουν σημειωθεί παραβιάσεις του νόμου ή των πολιτικών μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύπτουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων, κανονισμών, νομικών διαδικασιών ή κυβερνητικών αιτημάτων και να επεξεργαστούμε, να αρνούνται να δημοσιεύουν ή να αφαιρούν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, εν όλω ή εν μέρει αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Οι υποβολές που παρέχονται σε οποιονδήποτε ιστότοπό μας ενδέχεται να υπόκεινται σε δημοσιευμένα όρια χρήσης, αναπαραγωγής και / ή διάδοσης και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τέτοιους περιορισμούς σε σχέση με οποιεσδήποτε υποβολές που παρέχετε, καθώς και οποιοδήποτε υλικό που μπορείτε να κατεβάσετε.

Τερματισμός της υπηρεσίας

Αυτοί οι Όροι Χρήσης συνιστούν συμφωνία η οποία ισχύει έως ότου καταγγελθεί από οποιοδήποτε μέρος.

Δεν απαιτείται να συνεχίσετε τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Και αν είστε δυσαρεστημένοι με οποιαδήποτε πτυχή των υπηρεσιών, ενθαρρύνεστε να επικοινωνήσετε με την έδρα της ISTH για να συζητήσετε τις ανησυχίες σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας μας ένα email. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε αυτή τη συμφωνία, καθώς και την πρόσβασή σας σε οποιονδήποτε ή σε όλους τους ιστότοπους και τις σχετικές υπηρεσίες ή οποιοδήποτε τμήμα τους, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Επίδραση τερματισμού

Με τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση ή χρήση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία ή λογισμικό για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Οι δηλώσεις, οι εγγυήσεις και οι συμφωνίες σας σε σχέση με την προηγούμενη πρόσβαση και χρήση σας θα συνεχίσουν να ισχύουν (για παράδειγμα, οι άδειες που χορηγήθηκαν στην ISTH για το περιεχόμενο που ανεβάσατε και η αποζημίωσή σας για παράβαση σε σχέση με τέτοια υλικά) νέες υποχρεώσεις, διότι δεν θα υπάρξει μελλοντική χρήση.

Αποποίηση ευθύνης και περιορισμός ευθύνης

Συμφωνείτε ότι η χρήση οποιουδήποτε τμήματος από οποιονδήποτε από τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες μας είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το περιεχόμενο των ιστότοπων μας παρέχεται με καλή πίστη "όπως είναι" και χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η ISTH αποκηρύσσει όλες τις εγγυήσεις, εκφρασμένες ή σιωπηρές, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η ISTH δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες ή τα υλικά μας στους ιστότοπους θα είναι αδιάκοπα ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι οποιοσδήποτε από τους ιστοτόπους μας ή οι διακομιστές που τα διαθέτουν δεν είναι ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά. Η ISTH δεν εγγυάται ούτε κάνει παραστάσεις σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης του περιεχομένου σε κάποιον από τους ιστότοπούς μας. Ο εφαρμοστέος νόμος μπορεί να μην επιτρέπει την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων, οπότε η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε συνδέσμους με άλλους ιστότοπους και ότι η ISTH δεν ελέγχει και δεν προβάλλει καθόλου παραστάσεις σχετικά με τέτοιους ιστότοπους και με το παρόν παραιτεύετε αμετάκλητα από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της ISTH σε σχέση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο.

Σε καμία περίπτωση η ISTH, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που εμπλέκεται στην παροχή αυτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, ποινικών, πραγματικών, παρεπόμενων, επακόλουθων, ειδικών, παραδειγματικών ή άλλων ζημιών , που προκύπτουν από τη χρήση ή την πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα Περιεχόμενα στους ιστότοπούς μας ή από την αδυναμία χρήσης ή πρόσβασης στους ιστότοπούς μας ή από τυχόν παραβίαση της εγγύησης, ακόμη και αν η ISTH έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζετε ότι η ISTH δεν ευθύνεται για τη δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, άλλων που έχουν εγγραφεί σε κάποιον από τους ιστοτόπους μας.

Περιεχόμενο και συνδέσεις τρίτων μερών

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να συνδέεται με άλλους ιστότοπους που δεν διατηρούνται ή δεν σχετίζονται με το ISTH. Οποιεσδήποτε συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται ως διευκόλυνση σε εσάς και δεν υποστηρίζονται από ή συνδέονται με τους ιστότοπους ή το ISTH και δεν συνεπάγονται κατ 'ανάγκη τη συναίνεσή μας για τον άλλο ιστότοπο ή το περιεχόμενό του. Δεν έχουμε ελέγξει κάποιους ή όλους τους συνδεδεμένους ιστότοπους και δεν είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από συνδεδεμένους ιστότοπους. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι πρέπει να έχουν πρόσβαση με δική σας ευθύνη και δεν προβάλλουμε εγγυήσεις σχετικά με το περιεχόμενο, την πληρότητα ή την ακρίβεια των ιστοτόπων που συνδέονται με κάποιον από τους ιστοτόπους μας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να αποζημιώσετε την ISTH, τις θυγατρικές της, τους συνεργάτες της, τους δικαιοπαρόχους, τους παρόχους περιεχομένου, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους εργολάβους σας ("Αποζημιωμένα Μέρη") από τυχόν παραβίαση αυτών των Όρων από εσάς, Υποβολή ή χρήση Περιεχομένου εκτός των ρητά εξουσιοδοτημένων από αυτούς τους Όρους Συμφωνείτε ότι τα Αποζημιωμένα Μέρη δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση, φερόμενη παραβίαση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση και συμφωνείτε να αποζημιώσετε οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, των δικαστικών εξόδων, των δικαστικών εξόδων, των εξόδων, των εξόδων και των αμοιβών δικηγόρων των Αποζημιώσεων, τα οποία προκύπτουν από την παραβίαση, την εικαζόμενη παράβαση ή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. που προκύπτουν από τη χρήση οποιουδήποτε από τους ιστότοπούς μας.

Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα

Τυχόν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα και έργα πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ISTH ή των ιδιοκτητών τους, οι οποίοι διατηρούν όλα τα δικαιώματα από αυτή την άποψη. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, τους νόμους περί εμπορικών σημάτων, τους νόμους περί ιδιωτικότητας και δημοσιότητας, καθώς και άλλους κανονισμούς επικοινωνίας και καταστατικά. Σέβεται επίσης τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και ζητάμε από όλους όσους χρησιμοποιούν ή έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα έχει αντιγραφεί ή ότι τα δικαιώματα πνευματικής σας ιδιοκτησίας αλλιώς έχουν παραβιαστεί, σύμφωνα με το Νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της ψηφιακής χιλιετίας, Τίτλος 17, Κωδικός Ηνωμένων Πολιτειών, Τμήμα 512 (γ) (2) (" ), οι ειδοποιήσεις για αξιόποινες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να αποστέλλονται στον εντολοδόχο μας, ως εξής:

Η Διεθνής Εταιρεία για τη Θρόμβωση και την Αιμόσταση, Inc.
Προσοχή: Παραγγελία πνευματικών δικαιωμάτων
610 Jones Ferry Road, Σουίτα 205
Carrboro, NC 27510-6113
ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, κάθε ειδοποίηση για παράβαση που μας έχει αποσταλεί πρέπει να είναι γραπτή και να περιλαμβάνει ουσιαστικά τα ακόλουθα:

 • Προσδιορισμός του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή της πνευματικής ιδιοκτησίας που πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί ή, αν πολλά αντικείμενα στον ιστότοπό μας καλύπτονται από μία μόνο ειδοποίηση, μια αντιπροσωπευτική λίστα αυτών των έργων στον εν λόγω ιστότοπο.
 • Προσδιορισμός του υλικού που πιστεύετε ότι παραβιάζει ή που αποτελεί αντικείμενο παράνομης δραστηριότητας και πληροφορίες επαρκώς επαρκείς για να μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε το υλικό.
 • Πληροφορίες επαρκώς επαρκείς για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και, αν υπάρχει, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δήλωση ότι έχετε καλή πίστη ότι η χρήση του υλικού με τον τρόπο που διαμαρτύρεται δεν επιτρέπεται από τον ιδιοκτήτη, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο. και
 • Δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία, ότι είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται.

Κάθε ειδοποίηση που δεν ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία θα θεωρηθεί άκυρη και ενδέχεται να μην λάβει απάντηση.

εξαγωγή

Η παροχή αγαθών και υπηρεσιών μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου της ISTH υπόκειται στις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τον έλεγχο των εξαγωγών και των οικονομικών κυρώσεων. Με την απόκτηση οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών μέσω οποιουδήποτε ιστοτόπου της ISTH, δηλώνετε και εγγυάστε ότι η αγορά και η χρήση σας συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις.

Τροποποίηση Όρων

Η ISTH διατηρεί το δικαίωμα, κατά καιρούς, με ή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς, να προβούμε σε αλλαγές στους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση μας. Η συνεχής χρήση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου αποτελεί την αποδοχή σας για τέτοιες αλλαγές. Η πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών των Όρων, η οποία αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις, μπορεί να αναθεωρηθεί κάνοντας κλικ στην υπερσύνδεση "Όροι χρήσης" που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο ISTH.

Δεν υπάρχει Οργανισμός

Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει σχέση συνεργασίας, συνεργασίας, απασχόλησης ή πρακτόρευσης μεταξύ σας και της ISTH ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων ή χρήσης οποιουδήποτε ιστοτόπου ISTH.

Καμία παραίτηση

Οποιαδήποτε παράλειψη επιβολής οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση από το δικαίωμά μας να επιβάλλουμε τέτοια διάταξη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και χώρος

Η ISTH διατηρεί την έδρα της στο κράτος της Βόρειας Καρολίνας, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται από τους νόμους της Βόρειας Καρολίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συμφωνείτε επίσης ότι ο αποκλειστικός χώρος για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εσάς και της ISTH που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτούς τους Όρους βρίσκεται στα κρατικά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια της Βόρειας Καρολίνας και συμφωνείτε συγκεκριμένα με την προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βόρειας Καρολίνας. Δεν δηλώνουμε ότι το Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα του ISTH είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς ή άλλους νόμους.

Πολιτική ακύρωσης / επιστροφής χρημάτων

Όλες οι αιτήσεις ακύρωσης / επιστροφής χρημάτων πρέπει να αποσταλούν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.. Για τις ακυρώσεις συμμετοχής που έχουν παραληφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους της καταβληθείσας συνδρομής, οι επιστροφές θα είναι αναλογικές. Δεν θα επιστραφεί καμία επιστροφή μετά τις 30 Ιουνίου του καταβληθέντος έτους συμμετοχής.

Αυτοτέλεια

Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτών των Όρων Χρήσης είναι παράνομο, άκυρο ή ανεφάρμοστο, το τμήμα αυτό θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από αυτούς τους Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα του υπολοίπου αυτών Όρων.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Διεθνής Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης («ISTH») είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί την κατανόηση, την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των θρομβωτικών και αιμορραγικών διαταραχών. Δεν προσπαθούμε εν γνώσει μας να ζητήσουμε ή να λάβουμε πληροφορίες από παιδιά. Κατανοούμε ότι γνωρίζετε και ενδιαφέρεστε για τα προσωπικά σας συμφέροντα. παίρνουμε αυτά τα ενδιαφέροντα στα σοβαρά.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις πρακτικές του ISTH σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και καθορίζει τα δικαιώματα απορρήτου σας. Το απόρρητο των πληροφοριών αποτελεί διαρκή ευθύνη και κατά καιρούς θα ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου καθώς αναθεωρούμε τις πρακτικές προσωπικών δεδομένων μας ή υιοθετούμε νέες πολιτικές απορρήτου.

Η ISTH έχει την έδρα της στη Βόρεια Καρολίνα, Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές ή τις πρακτικές προσωπικών δεδομένων του ISTH, επικοινωνήστε μαζί μας: 

Διεθνής Εταιρεία για τη Θρόμβωση και την Αιμόσταση
Προσοχή: Απόρρητο
610 Jones Ferry Road, Σουίτα 205
Carrboro, NC 27510-6113
ΗΠΑ
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τηλέφωνο: + 1 919 929-3807

 

Πώς το ISTH συλλέγει και χρησιμοποιεί / επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες της ISTH χωρίς να δώσετε στα προσωπικά σας δεδομένα τα ISTH. Πολλές από τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμες σε όσους δεν είναι μέλη του ISTH. Μπορείτε να εισάγετε μόνο το ελάχιστο ποσό πληροφοριών (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας) στο προφίλ σας ISTH και μπορείτε να επεξεργαστείτε το προφίλ σας ανά πάσα στιγμή. Για τα μέλη της ISTH απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες (λεπτομέρειες παρακάτω στο τμήμα μελών). Ορισμένα προσωπικά στοιχεία είναι απαραίτητα για να μπορέσει το ISTH να σας προμηθεύσει με τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή να ζητήσετε και να σας επαληθεύσει ώστε να γνωρίζουμε ότι είστε εσείς και όχι κάποιος άλλος. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδρομές σας στο ISTH και μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων επικοινωνιών ανά πάσα στιγμή.

Η ISTH μπορεί να ζητήσει έναν κωδικό πρόσβασης, μυστικές απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ασφαλείας ή άλλες πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε έναν λογαριασμό επισκέπτη ή να προσφέρουμε σε έναν επισκέπτη πρόσβαση στον λογαριασμό του ή σε ορισμένες υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Επειδή πολλά από τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτική χρήση, ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες επικοινωνίας που ζητάμε ενδέχεται να αφορούν ιδρύματα και σχολεία αντί για πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους τους επισκέπτες. Συλλέγουμε επίσης διάφορες δημογραφικές πληροφορίες, όπως εάν οι φιλοξενούμενοί μας είναι ιατροί και αν ναι, εάν βλέπουν τους ασθενείς. τις ερευνητικές και ιατρικές ειδικότητες και τις υποσυνείδητες των επισκεπτών μας. και άλλες δημογραφικές πληροφορίες. Όταν χρησιμοποιούμε ή συσχετίζουμε άλλες πληροφορίες με πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ή την επαφή με έναν επισκέπτη συγκεκριμένα, αυτές οι άλλες πληροφορίες θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες θα έχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς τους και περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στο συμφέρον του συγκεκριμένου χρήστη, ενδέχεται να ζητήσουμε προσωπικές πληροφορίες όταν ένας χρήστης καταγράφει, συνδέεται ή επισκέπτεται τους ιστότοπούς μας ή άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ή συμμετέχει σε δραστηριότητες στις ιστοσελίδες μας.

Μπορούμε να ζητήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες ενός χρήστη όταν:

 • Συνδεθείτε σε έναν από τους δικτυακούς μας τόπους ή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 • Τοποθετήστε μια παραγγελία σε έναν από τους ιστότοπούς μας για προϊόντα ή υπηρεσίες (όπως, ενδεικτικά, η εγγραφή για εκδηλώσεις).
 • Εγγραφείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό σε οποιονδήποτε ιστότοπό μας.
 • Στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά εργαλεία που έχουμε παράσχει σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπούς μας, όπως παραδείγματος χάριν χαρακτηριστικά "Επικοινωνήστε μαζί μας".
 • Υποβάλετε αξιολογήσεις ή σχόλια πελατών, μαρτυρίες, ιδέες προϊόντων ή ιδέες για την τάξη ή άλλη εκπαιδευτική εμπειρία.
 • Εγγραφείτε σε ένα από τα ενημερωτικά μας δελτία ή ζητήστε πληροφορίες, διαφημιστικό υλικό ή άλλες επικοινωνίες.
 • Συμμετέχετε σε οποιουσδήποτε κοινωνικούς ή κοινοτικούς χώρους, όπως για παράδειγμα ιστολόγια και φόρουμ. και / ή
 • Εισάγετε οποιονδήποτε από τους διαγωνισμούς ή τις προσφορές μας.

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, οι ιστοσελίδες και οι υπηρεσίες μας ηλεκτρονικά συλλέγουν επίσης κάποιες πληροφορίες χρήσης αυτόματα. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Μερικές φορές συμπληρώνουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου με πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές και οντότητες. Τέτοιες εξωτερικές πληροφορίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, ενημερωμένες πληροφορίες παράδοσης, χρέωσης και διεύθυνσης καθώς και πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται, από υπηρεσίες μεταφορέων ή άλλα τρίτα μέρη, όπως εκδότες, διοργανωτές συνεδρίων και άλλοι που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες εμάς και τους χρήστες μας.

1. Συνδρομή

Όταν γίνετε μέλος του ISTH, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως το όνομα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τον ορισμό, τον τόπο εργασίας, το έτος γέννησης, την επαγγελματική εστίαση, τις συνταγές, , και στον τομέα της πρωτοβάθμιας ιατρικής ειδικότητας. Για τα συγγενικά μέλη, απαιτούμε επίσης την απόδειξη της κατάστασης από το πανεπιστήμιο ενός ατόμου. Τα μέλη μπορούν να επεξεργάζονται το προφίλ τους ανά πάσα στιγμή για να αλλάξουν, να προσθέσουν ή να κάνουν ιδιωτικές προσωπικές πληροφορίες.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για τις υπηρεσίες προσχώρησης, για να σας προσφέρουμε οφέλη μελών και για να σας ενημερώνουμε για γεγονότα, περιεχόμενο και άλλα οφέλη ή ευκαιρίες που σχετίζονται με την ιδιότητα μέλους του ISTH. Η ISTH μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσει την ISTH να κατανοήσει τις ανάγκες και τα συμφέροντα των μελών της να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες για να καλύψουν τις ανάγκες των μελών της.

 

2.  Συνέδρια, Εργαστήρια, Εκδηλώσεις, Συνεδριάσεις, On-line μαθήματα και Συνέδρια

Το ISTH χορηγεί εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών συνεδρίων όπως τα Συνέδρια, καθώς και εργαστήρια, εκπαιδευτικά μαθήματα, διαδικτυακά σεμινάρια και συναντήσεις της Επιτροπής Επιστημονικής και Τυποποίησης (SSC) (συλλογικά «εκδηλώσεις»). Εάν εγγραφείτε σε ένα από τα συμβάντα μας και είστε μέλος, το ISTH χρησιμοποιεί τις πληροφορίες στο λογαριασμό μέλους σας για να σας παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκδήλωση. Εάν δεν είστε μέλος και εγγραφείτε σε μία από τις εκδηλώσεις μας, θα συλλέξουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και θα τα χρησιμοποιήσουμε για να σας παρέχουμε πληροφορίες και υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκδήλωση.

Το ISTH συλλέγει επίσης πληροφορίες από παρουσιαστές και καθηγητές στις εκδηλώσεις του, όπως όνομα, εργοδότη και στοιχεία επικοινωνίας και φωτογραφία. Το ISTH μπορεί επίσης να συλλέγει εθελοντικά πληροφορίες αξιολόγησης που παρέχονται από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Το ISTH μπορεί επίσης να κάνει και να αποθηκεύσει μια ηχογράφηση του συμβάντος σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το ISTH μπορεί να διατηρεί αρχείο συμμετοχής ενός ατόμου σε εκδηλώσεις ISTH ως συμμετέχοντα ή παρουσιαστή, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών προσχώρησης (όπως για παράδειγμα για να σας ενημερώσει για άλλα γεγονότα και δημοσιεύσεις). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει την ISTH να κατανοήσει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μελών της για να προσαρμόσει καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να καλύψει αυτές τις ανάγκες.

Σε συνεργασία με τις Ακαδημίες μας, θα έχετε την επιλογή να κατεβάσετε την εφαρμογή ISTH Academy. Η εφαρμογή ISTH Academy ενδέχεται να απαιτεί το αναγνωριστικό συσκευής που σχετίζεται με τη συσκευή σας. Κατά την εγγραφή ή την παραγγελία στην εφαρμογή, ενδέχεται να ζητηθεί από τον Χρήστη να εισαγάγει το όνομά του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση αλληλογραφίας ή άλλες λεπτομέρειες για να βοηθήσει στην εμπειρία. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ένα τυχαίο αναγνωριστικό, που είναι ένας αριθμός περιόδου σύνδεσης που αποδίδεται στον Χρήστη καθώς αυτός εισέρχεται στον ιστότοπο. Αυτός ο αριθμός περιόδου λειτουργίας εμφανίζεται σε αυτό το σύστημα πλατφόρμας καθώς ο χρήστης αποχωρεί. Οι πληροφορίες συλλέγονται από τον Χρήστη όταν εγγράφεται στην Πλατφόρμα, πραγματοποιεί παραγγελία, εισάγει πληροφορίες, γράφει αναρτήσεις / σχόλια, προσθέτει περιεχόμενο στα αγαπημένα, παρέχει βαθμολογίες ή υποβάλλει εκπαιδευτικό περιεχόμενο (όπως έγγραφα, βίντεο, αφηγήσεις και εικόνες), δραστηριοποιούνται σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, κάνουν λήψη υλικού, δημιουργούν περιεχόμενο (όπως κουίζ) και όταν ο Χρήστης χρησιμοποιεί πόρους κινητών συσκευών (όπως κάμερα ή μικρόφωνο) για σάρωση κωδικών Γρήγορης Απόκρισης (QR), υποβολή φωτογραφιών, εγγραφή αφηγήσεων και αποστολή εκπαιδευτικό υλικό. Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική απορρήτου για την εφαρμογή ISTH Academy, η οποία φιλοξενείται από τρίτο μέρος εδώ

Εάν μια εκδήλωση χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από μια οντότητα διαφορετική από την ISTH, η ISTH μπορεί να παράσχει έναν κατάλογο συμμετεχόντων σε χορηγούς, συν-χορηγούς και εκθέτες. Η ISTH μπορεί επίσης να επιτρέψει σε χορηγούς, συνυποστηρίους και / ή εκθέτες να σας στείλουν υλικό ταχυδρομικώς / με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μία φορά ανά χορηγία, οπότε η ISTH θα μοιραστεί απευθείας τη διεύθυνση αλληλογραφίας σας με τον χορηγό / εκθέτη. Εάν δεν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σας σε λίστα συμμετεχόντων ή να λάβετε πληροφορίες από τους χορηγούς, τους συνυποψήφιους ή / και τους εκθέτες, μπορείτε να εκφράσετε τις προτιμήσεις σας όταν εγγράφεστε για εκδηλώσεις ή μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το ISTH Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε..

 

3.  Εκδόσεις

Το ISTH προσφέρει εκδόσεις για τα μέλη του και το ευρύ κοινό. Το ISTH μπορεί να παρέχει έναν σύνδεσμο στον ιστότοπο άλλου οργανισμού (για παράδειγμα, βάσεις δεδομένων και μητρώα), οι οποίοι ενδέχεται να περιέχουν σχετικό και χρήσιμο περιεχόμενο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο, θα αφήσετε τον ιστότοπο ISTH και η ISTH δεν ευθύνεται ή ευθύνεται για περιεχόμενο που παρέχεται από τους ιστότοπους τρίτων μερών ή προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουν από εσάς.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε ορισμένες εκδόσεις του ISTH χωρίς να γίνετε μέλος. Για παράδειγμα, μπορείτε να εγγραφείτε για να λάβετε το eNewsletter του ISTH παρέχοντάς μας τουλάχιστον το όνομα και το επώνυμό σας, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χώρα στην οποία ζείτε. Η ISTH δεν μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες με κανένα τρίτο εκτός από το να σας παρέχει τα eNewsletters και άλλες επικοινωνίες από την ISTH, τις οποίες η ISTH πιστεύει ότι μπορεί να ενδιαφέρουν.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδρομές σας μέσω της εγγραφής ή της διαγραφής ανά πάσα στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι αν έχετε ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει τα cookies, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά σας να καταργήσετε την εγγραφή σας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη διαχείριση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλων προτιμήσεων επικοινωνίας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε..

 

4.  Εκπαίδευση

Εάν συμμετέχετε στην εκπαίδευση ISTH, μπορείτε να εγγραφείτε απευθείας μέσω της ISTH και θα συλλέξουμε τα ονόματα, τα στοιχεία επικοινωνίας και πληρωμής σας (εάν υπάρχει χρέωση). Μπορείτε εναλλακτικά να υπογράψετε για εκπαίδευση από ή μέσω τρίτου όπως ένας από τους συνεργάτες μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ανεξάρτητους εργολάβους για να πραγματοποιήσουμε την κατάρτιση και τρίτα μέρη για να προσφέρουμε τον χώρο εκπαίδευσης. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας (φιλοξενούνται από τον παροχέα υπηρεσιών cloud) και μπορούν επίσης να μοιραστούν με τους εκπαιδευτικούς συνεργάτες μας, τους εκπαιδευτές ή / και τον τόπο διεξαγωγής του γεγονότος (για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας όταν φτάσετε). Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτές της ISTH, οι εκπαιδευτές και οι οικοδεσπότες του χώρου κατάρτισης συμφώνησαν να μην μοιραστούν τις πληροφορίες σας με άλλους και να μην χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία εκτός από την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ISTH.

 

5.  Επικοινωνίες σας με το ISTH

Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή άλλης μορφής επικοινωνίας, μπορούμε να διατηρήσουμε την αλληλογραφία και τις πληροφορίες που περιέχει και να την χρησιμοποιήσουμε για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας. να σας ειδοποιούν για διασκέψεις, δημοσιεύσεις ή άλλες υπηρεσίες του ISTH. ή να διατηρήσετε αρχείο σχετικά με την καταγγελία σας, το αίτημα διαμονής και τα συναφή. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.. Εάν ζητήσετε από την ISTH να μην επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση email, το ISTH θα διατηρήσει ένα αντίγραφο αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λίστα "μην στείλετε" για να συμμορφωθεί με το αίτημά σας για μη επαφή.

Ενώ χρησιμοποιείτε κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, μπορεί να έχετε την ευκαιρία να παρέχετε φωτογραφίες, βίντεο ή άλλα υλικά που ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες που θα επιτρέψουν την αναγνώριση του χρήστη. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, θα πρέπει να ελέγξετε το υλικό που παρέχετε, για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για κοινή χρήση. Ομοίως, μερικές από τις υπηρεσίες μας Online μπορούν να προσφέρουν διαδικτυακές κοινωνικές, κοινοτικές ή άλλες λειτουργίες επικοινωνίας που επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν ή να μοιράζονται με άλλους, μηνύματα, ιστορίες, εικόνες, έργα τέχνης, βίντεο, μαρτυρίες, σχέδια μαθημάτων ή άλλο περιεχόμενο. Μαζί με το περιεχόμενο αυτό, οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν την ευκαιρία να δημοσιεύουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό τους, το σχολείο τους και άλλες διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με το περιεχόμενο.

Λάβετε υπόψη ότι παρόλο που το ISTH μπορεί να λάβει διάφορα μέτρα για να προστατεύσει τους χρήστες μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε από κάποιον χρήστη δεν θα θεωρηθεί από κάποιον άλλο εκτός από το κοινό που προορίζεται από το χρήστη. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, όλοι οι χρήστες πρέπει να αναθεωρήσουν κάθε υλικό που αποστέλλεται για να διασφαλίσουν ότι όλες αυτές οι πληροφορίες και οι εικόνες είναι κατάλληλες για κοινή χρήση. Επιλέγοντας να δημοσιεύσουμε αντικείμενα ή να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από τα κοινωνικά ή επικοινωνιακά χαρακτηριστικά μας, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι το κάνουν με δική τους ευθύνη και συμφωνούν ότι θα μοιράζονται μόνο πληροφορίες και εικόνες που έχουν νόμιμο δικαίωμα να μοιραστούν. Η ISTH δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για τέτοιες πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκαλύπτονται σε τέτοιες καταχωρίσεις.

Επίσης, οι χρήστες ενθαρρύνονται να αναθεωρήσουν τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιωνδήποτε άλλων ιστότοπων που επισκέπτονται μέσω υπερσυνδέσμων που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας για να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν, χρησιμοποιούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Η ISTH δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου ή άλλο περιεχόμενο ιστοτόπων τρίτου μέρους που έχουν πρόσβαση σε οποιονδήποτε ιστοτόπο της ISTH.

Πριν αποκαλύψετε τα Προσωπικά Δεδομένα ISTH ενός άλλου προσώπου, πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου τόσο για την αποκάλυψη όσο και για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτού του ατόμου σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

6.  Πληροφορίες κάρτας πληρωμής

Μπορείτε να επιλέξετε να αγοράσετε αγαθά ή υπηρεσίες από το ISTH χρησιμοποιώντας μια κάρτα πληρωμής. Συνήθως, οι πληροφορίες κάρτας πληρωμής παρέχονται απευθείας από εσάς, μέσω της ιστοσελίδας ISTH, στην υπηρεσία επεξεργασίας πληρωμών συμβατή με PCI / DSS στην οποία εγγράφεται η ISTH και η ISTH δεν επεξεργάζεται ή αποθηκεύει τις πληροφορίες της κάρτας. Περιστασιακά, τα άτομα ζητούν από τους υπαλλήλους της ISTH να εισαγάγουν, για λογαριασμό τους, πληροφορίες κάρτας πληρωμών στην υπηρεσία επεξεργασίας πληρωμών συμβατή με το PCI / DSS. Η ISTH σας ενθαρρύνει σθεναρά να μην υποβάλλετε αυτές τις πληροφορίες με φαξ. Όταν οι υπάλληλοι της ISTH λαμβάνουν πληροφορίες κάρτας πληρωμής από ιδιώτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου, εισάγονται σύμφωνα με τις οδηγίες και στη συνέχεια διαγράφονται ή καταστρέφονται.

 

7.  Προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτους

Το ISTH μπορεί να λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άτομα από τρίτους. Για παράδειγμα, ενδέχεται να λάβουμε προσωπικές πληροφορίες από τον εργοδότη σας εάν σας υπογράψει για εκπαίδευση ή συμμετοχή. Ένας από τους τρίτους συνεργάτες μας κατάρτισης μπορεί επίσης να μοιραστεί τα προσωπικά σας στοιχεία με την ISTH όταν εγγραφείτε για κατάρτιση μέσω αυτού του συνεργάτη.

 

8.  Η χρήση της ιστοσελίδας ISTH

Ο ιστότοπος της ISTH συλλέγει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και τις αποθηκεύει. Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), την περιοχή ή τη γενική τοποθεσία όπου ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή του χρήστη και το λειτουργικό σύστημα, τον τύπο της υπηρεσίας που χρησιμοποιείται online Αναγνωριστικό ή σειριακό αριθμό και πληροφορίες άδειας χρήσης προϊόντος) και άλλες πληροφορίες χρήσης σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου του ISTH, συμπεριλαμβανομένου ιστορικού των σελίδων που βλέπετε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να σχεδιάσουμε τον ιστότοπό μας για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών μας.

Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τη συχνότητα χρήσης, περιήγησης ή προβολής των περιεχομένων στους ιστότοπούς μας, των προϊόντων που αγοράζουν και του τρόπου χρήσης και αλληλεπίδρασης των χρηστών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας. Αυτές οι πληροφορίες, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους πρόσβασης και τις διευθύνσεις ιστότοπων που παραπέμπουν, μας βοηθούν να διατηρήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και να συλλέξουμε γενικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πληροφορίες χρήσης που περιγράφονται παραπάνω δεν προσδιορίζουν προσωπικά τους χρήστες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να συνδέονται με προσωπικά στοιχεία, όπως μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ανάλογα με το ποια από τις ιστοσελίδες μας ή τον τύπο της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που χρησιμοποιείται και τον συγκεκριμένο τύπο πληροφοριών χρήσης που συλλέγονται, ορισμένες ή όλες αυτές οι πληροφορίες μπορεί να συνδέονται με το λογαριασμό του χρήστη.

Επιπλέον, εάν ένας χρήστης λάβει τα μηνύματά μας σε μορφή HTML, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογικές μεθόδους για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και τις επικοινωνίες μας προς τον χρήστη, για παράδειγμα καθορίζοντας εάν ο χρήστης έχει ανοίξει ή προωθήσει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή / και έκανε κλικ σε συνδέσμους σε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να καθορίσετε αν ο χρήστης έχει κάνει μια έρευνα ή αγορά σε απάντηση σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές οι τεχνολογικές μέθοδοι μπορούν να μας επιτρέψουν να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σε μορφή που είναι προσωπικά αναγνωρίσιμη. Οι χρήστες που δεν επιθυμούν τέτοιες πληροφορίες που συλλέγονται από τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία HTML μπορούν να ζητήσουν αλλαγή στη μορφή των μελλοντικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε..

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP σας για να βοηθήσουμε στη διάγνωση προβλημάτων με το διακομιστή μας και να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας, να αναλύσουμε τις τάσεις, να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις των επισκεπτών και να συλλέξουμε ευρείες δημογραφικές πληροφορίες που μας βοηθούν να προσδιορίσουμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών. Ο ιστότοπος της ISTH χρησιμοποιεί επίσης cookies και web beacons (βλ. Παρακάτω). Δεν παρακολουθεί τους χρήστες όταν περνούν σε ιστότοπους τρίτων, δεν παρέχει στοχευμένη διαφήμιση σε αυτά και ως εκ τούτου δεν ανταποκρίνεται στα σήματα Do Not Track (DNT).

 

Cookies, web beacons και δεν παρακολουθείτε

Τα cookie είναι κομμάτια δεδομένων που ένας ιστότοπος μεταφέρει στο σκληρό δίσκο ενός χρήστη για σκοπούς τήρησης αρχείων. Τα web beacons είναι διαφανείς εικόνες pixel που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, την απόκριση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παρακολούθηση. Ο Ιστότοπος του ISTH χρησιμοποιεί cookies και Web beacons για να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα στον ιστότοπο (π.χ. εντολές χρήστη και κωδικού πρόσβασης και εγγραφή σε συνέδρια) και συγκεντρωτικά δεδομένα κίνησης (π.χ. ποιες σελίδες είναι οι πιο δημοφιλείς). Αυτά τα cookies μπορούν να παραδοθούν σε πλαίσιο πρώτου ή τρίτου μέρους. Το ISTH μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί cookies και web beacons σε συνδυασμό με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παραδίδονται από την ISTH. Ο ιστότοπος του ISTH καταγράφει επίσης περιορισμένες πληροφορίες (πράκτορας χρήστη, παραπομπή HTTP, τελευταία διεύθυνση URL που ζητήθηκε από τον χρήστη, ροή κλικ από πλευράς πελάτη και διακομιστή) σχετικά με τις επισκέψεις στον ιστότοπό μας. μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσουμε τα γενικά μοτίβα κυκλοφορίας και να εκτελέσουμε συνήθη συντήρηση συστήματος. Έχετε επιλογές όσον αφορά τη διαχείριση των cookies στον υπολογιστή σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δυνατότητά σας να διαχειριστείτε cookie και web beacons, συμβουλευτείτε τις λειτουργίες απορρήτου στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Ο Ιστότοπος ISTH χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google") για να παρακολουθεί πόσο συχνά τα άτομα έχουν πρόσβαση ή διαβάζουν περιεχόμενο ISTH. Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookie", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες συνολικά για να κατανοήσουμε ποιο περιεχόμενο βρίσκουν χρήσιμο ή ενδιαφέρον τα μέλη μας, ώστε να μπορούμε να παράγουμε το πιο πολύτιμο περιεχόμενο για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους χειριστές ιστότοπων και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, όπου απαιτείται από το νόμο, ή όταν αυτά τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ISTH, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Το ISTH χρησιμοποιεί πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων μάρκετινγκ το οποίο αναπτύσσει ένα cookie όταν ένας χρήστης αλληλεπιδρά με μια επικοινωνία μάρκετινγκ, όπως ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μάρκετινγκ ή μια σελίδα προορισμού που βασίζεται στο μάρκετινγκ στην ιστοσελίδα μας. Αυτό το cookie συλλέγει προσωπικά στοιχεία όπως το όνομά σας, ποιες σελίδες επισκέπτεστε στον ιστότοπο ISTH, το ιστορικό σας που φτάνει στον ιστότοπο ISTH, τις αγορές σας από το ISTH και τα συναφή. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ. Μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει αυτά τα cookies.

Το ISTH παρακολουθεί τους χρήστες όταν περνούν από τον δημόσιο ιστότοπό μας (ISTH.org) στο τμήμα του ιστοτόπου μας στο ISTH, καταγράφοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, καθώς και όταν οι επισκέπτες στον ιστότοπό μας εισέρχονται μέσω μιας σελίδας προορισμού μάρκετινγκ. Το ISTH δεν παρακολουθεί τους χρήστες του όταν μεταβαίνουν σε ιστότοπους τρίτων μερών, δεν παρέχει στοχευμένη διαφήμιση σε αυτά και ως εκ τούτου δεν ανταποκρίνεται στα σήματα Do Not Track (DNT).

 

9.  Χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η ISTH επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή αγοράσει από εμάς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μέλους, εκδηλώσεων, εκπαίδευσης, εργαστηρίων, δημοσιεύσεων και άλλου περιεχομένου. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες μας ώστε να τα προσαρμόσουμε καλύτερα στις ανάγκες σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με άλλες υπηρεσίες που προσφέρει η ISTH που μπορεί να σας ενδιαφέρει.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται στο ISTH από εσάς θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στις σχετικές σελίδες του Ιστοτόπου ή του σημείου συλλογής ISTH. Η ISTH μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για:

 

 1. να διαχειριστείτε τον ιστότοπο (π.χ. το προφίλ μέλους).
 2. προσαρμόστε την ιστοσελίδα για εσάς.
 3. επαληθεύστε την ταυτότητά σας κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, τη σύνδεση σε λογαριασμό ή την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης των πληροφοριών λογαριασμού ενός χρήστη.
 4. να επιτρέψετε τη χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα.
 5. να σας παρέχουμε υπηρεσίες που αγοράσατε μέσω της Ιστοσελίδας.
 6. να στέλνετε δηλώσεις, τιμολόγια και υπενθυμίσεις πληρωμής σε εσάς και να συλλέγετε πληρωμές από εσάς.
 7. σας στέλνουν εμπορικές επικοινωνίες μη εμπορίας.
 8. να σας στείλουμε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε ζητήσει συγκεκριμένα.
 9. στείλτε μας τα ενημερωτικά μας δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου, αντίστοιχα σε περίπτωση που έχετε αποδεχτεί τέτοια υπηρεσία (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή εάν θέλετε να διαγραφείτε από τα ενημερωτικά δελτία).
 10. ασχολείται με τις έρευνες και τις καταγγελίες που γίνονται από εσάς ή για εσάς σχετικά με την Ιστοσελίδα.
 11. να διατηρήσετε τον Ιστοτόπο ασφαλή και να αποτρέψετε την
 12. να εντοπίσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των χρηστών μας.
 13. ελέγχει τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας.


Εάν υποβάλλετε Προσωπικά Δεδομένα για δημοσίευση στην Ιστοσελίδα, η ISTH θα δημοσιεύσει και θα χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τα δικαιώματα που παρέχονται στο ISTH σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η ISTH μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης συναντάμε μαζί σας, να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις ή όταν το ISTH έχει νόμιμο επιχειρηματικό ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουμε. Οι νόμιμοι επιχειρηματικοί στόχοι περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ένα ή όλα τα παρακάτω: παροχή άμεσου μάρκετινγκ και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προωθήσεων και της διαφήμισης. τροποποιώντας, βελτιώνοντας ή προσωποποιώντας τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις επικοινωνίες μας. ανίχνευση της απάτης. διερεύνηση ύποπτης δραστηριότητας (π.χ. παραβιάσεις των Όρων Παροχής Υπηρεσιών που μπορούν να βρεθούν εδώ) και με άλλο τρόπο να διατηρούμε την Ιστοσελίδα μας ασφαλή και ασφαλή. και τη διεξαγωγή αναλύσεων δεδομένων. 

Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας με τους ακόλουθους τρόπους (μετά από τη συναίνεσή σας, εάν απαιτείται):

 

 • Να σας παρέχουμε πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς.
 • Να σας στέλνουν περιοδικές επικοινωνίες.
 • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα, συμβάντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε είτε (i) παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή ζητήσετε, ή (ii) εντελώς νέα προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες.
 • Για εσωτερικούς επιχειρηματικούς και ερευνητικούς σκοπούς για τη βελτίωση, την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και τη δημιουργία ιστότοπων ISTH (συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών χρήσης, όπως "προβολές σελίδων" στις ιστοσελίδες της ISTH και των προϊόντων της), προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Να σας ενημερώσουμε για αλλαγές ή ενημερώσεις στους ιστότοπους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 • Για τη διαχείριση των υπηρεσιών μας και για τις εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, των στατιστικών και των ερευνών.
 • Για να μπορείτε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της υπηρεσίας μας. και
 • Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό μπορούμε να σας ειδοποιούμε από καιρό σε καιρό.

 

10. Πότε και πώς μοιράζουμε πληροφορίες με άλλους

Οι πληροφορίες σχετικά με τις αγορές και την εγγραφή σας στο ISTH διατηρούνται σε συνεννόηση με τον λογαριασμό μέλους ή προφίλ σας. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει το ISTH από εσάς αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται από τρίτα μέρη που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα τρίτα μέρη δεν χρησιμοποιούν ούτε έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση και την ανάκτηση της βάσης δεδομένων. Η ISTH μπορεί επίσης να δεσμεύσει τρίτους να στείλουν πληροφορίες σε εσάς, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως οι δημοσιεύσεις που ενδεχομένως έχετε αγοράσει ή υλικού από έναν χορηγό συμβάντων.

Η ISTH δεν αποκαλύπτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μεταφέρει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν: (1) συγκατατεθεί ή εξουσιοδοτηθεί · (2) είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης που έχετε υπογράψει μαζί μας. (3) συνδέεται με τις συνδιασκέψεις που φιλοξενούνται από την ISTH και την ISTH, όπως περιγράφεται παραπάνω. (4) οι πληροφορίες παρέχονται για να συμμορφωθούν με το νόμο (για παράδειγμα, να συμμορφωθούν με ένα ένταλμα έρευνας, κλήτευση ή δικαστική απόφαση ή για φορολογικές υποχρεώσεις), να επιβάλουν συμφωνία που έχουμε μαζί σας ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια ή τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια των υπαλλήλων μας ή άλλων ατόμων. (5) οι πληροφορίες παρέχονται στους αντιπροσώπους, τους πωλητές ή τους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν καθήκοντα εκ μέρους μας. (6) για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή πράξεων του Θεού. ή (6) για την επίλυση διαφορών, αξιώσεων ή προσώπων που αποδεικνύουν νομική εξουσία να ενεργούν για λογαριασμό σας. και (7) μέσω του καταλόγου μελών της ISTH. Ενδέχεται επίσης να συγκεντρώσουμε συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα μέλη και τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας και να αποκαλύψουμε τα αποτελέσματα αυτών των συγκεντρωτικών (αλλά όχι προσωπικών) πληροφοριών στους συνεργάτες μας, στους παρόχους υπηρεσιών, στους διαφημιζόμενους ή / και σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ ή προώθησης.

Λάβετε υπόψη ότι όταν αποκαλύπτουμε ή μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για να παρέχουμε περιορισμένες υπηρεσίες εκ μέρους μας, όπως η δημοσίευση ή / και η αποστολή ενημερωτικών δελτίων, η λειτουργία των συνεδριάσεών μας, οι εκπλήρωση και οι εντολές αποστολής που έχουν τοποθετήσει οι χρήστες και ολοκληρώνουν τις συναλλαγές που ζητούν οι χρήστες , παρέχουμε στις εταιρείες αυτές τις πληροφορίες που χρειάζονται για να μας παράσχουν το συγκεκριμένο έργο που έχουν προσληφθεί και τους απαγορεύουμε να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και τους ζητάμε να τηρούν αυστηρά πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Ο ιστότοπος ISTH μπορεί να συνδεθεί με ιστότοπους κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το LinkedIn, το Twitter, το Instagram και άλλοι. Αν επιλέξετε να "αρέσει" ή να μοιράζεστε πληροφορίες από τον ιστότοπο ISTH μέσω αυτών των υπηρεσιών, θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εάν είστε μέλος ενός ιστότοπου κοινωνικών μέσων, οι διασυνδέσεις ενδέχεται να επιτρέψουν στον ιστότοπο κοινωνικών μέσων να συνδέσει την επίσκεψη του ιστότοπού σας στα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν συμμετέχετε σε Συνέδρια, προπονήσεις, συναντήσεις ή άλλες εκδηλώσεις, η ISTH μπορεί να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα, τις φωτογραφίες και τις εμφανίσεις βίντεο που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων ή / και συναντήσεων για σκοπούς της ISTH.

Η ISTH δεν θα προμηθεύσει, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Το ISTH καθιστά τις πληροφορίες μέλους διαθέσιμες μέσω του καταλόγου μελών του ISTH σε άλλα μέλη της ISTH χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα. Τα μέλη μπορούν να επιλέξουν εάν θα διατηρήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ιδιωτικά συνδεόμενοι στο λογαριασμό τους και αλλάζοντας τις προτιμήσεις τους.

 

11. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η ISTH έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς θα υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ζήτησαν ούτε έλαβαν εύρημα «επάρκειας» από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 45 του GDPR. Το ISTH βασίζεται σε παρεκκλίσεις για συγκεκριμένες καταστάσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 49 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («GDPR»). Συγκεκριμένα, το ISTH συλλέγει και μεταφέρει μόνο στα προσωπικά δεδομένα των ΗΠΑ: με τη συγκατάθεσή σας. να εκτελέσετε συμβόλαιο μαζί σας · ή να εκπληρώσετε ένα επιτακτικό νόμιμο συμφέρον του ISTH με τρόπο που δεν υπερβαίνει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Η ISTH προσπαθεί να εφαρμόσει κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και να τα χρησιμοποιεί μόνο σύμφωνα με τη σχέση σας με το ISTH και τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Το ISTH ελαχιστοποιεί επίσης τον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας με τη μη συλλογή ή αποθήκευση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών για εσάς.

 

12.  Διατήρηση δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές των υπηρεσιών διαχείρισης βάσεων δεδομένων που βασίζονται σε σύννεφο που χρησιμοποιεί το ISTH. Το ISTH διατηρεί δεδομένα για τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης του πελάτη ή μέλους με το ISTH. Το ISTH μπορεί να διατηρήσει όλες τις πληροφορίες που υποβάλλετε για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αρχειοθέτηση, πρόληψη απάτης και κατάχρησης, αναλυτικών στοιχείων, ικανοποίηση νομικών υποχρεώσεων ή όπου η ISTH πιστεύει διαφορετικά ότι έχει νόμιμο λόγο να το πράξει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ISTH μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει ορισμένες πληροφορίες σε μια αποπροσωποποιημένη ή συγκεντρωτική μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα διαγραφής και φορητότητας, επικοινωνήστε με το ISTH στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε..

 

13.  Οι επιλογές σας και τα δικαιώματά σας

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, θα έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς, μπορείτε να μας ενημερώσετε στέλνοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.. Οι επικοινωνίες που σας στέλνουμε ενδέχεται να περιέχουν μηχανισμούς εξαίρεσης που σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας. Όλοι οι χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι σε έναν από τους ιστότοπούς μας μπορούν να συνδεθούν στον λογαριασμό τους και να αποκτήσουν πρόσβαση ή να ενημερώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας που σχετίζονται με αυτόν τον λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα μιας ταχυδρομικής διεύθυνσης ή μιας διεύθυνσης email. Οι χρήστες ενδέχεται επίσης να μπορούν να χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας για να προβάλλουν και να ενημερώνουν πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες παραγγελίες, ρυθμίσεις πληρωμής (όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας), ρυθμίσεις ειδοποίησης μέσω email και ιστορικό προηγούμενης παραγγελίας. Εάν έχει ξεχαστεί ένας κωδικός πρόσβασης, ένας χρήστης μπορεί επίσης να βρει οδηγίες για την επαναφορά του στη σελίδα πληροφοριών λογαριασμού.

Όσον αφορά τις προτιμήσεις επικοινωνίας, ένας χρήστης μπορεί να διαγραφεί από ενημερωτικά δελτία ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε ενημερωτικό δελτίο που έχει λάβει. Ένας χρήστης του οποίου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει αλλάξει και επιθυμεί να συνεχίσει να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία, θα χρειαστεί να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό και να ενημερώσει τις πληροφορίες της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ίσως χρειαστεί να εγγραφεί ξανά στο ενημερωτικό δελτίο. Περιστασιακά, θα στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαταραχές ιστότοπου, νέα προϊόντα και άλλα νέα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται σε όλους τους κατόχους λογαριασμών και δεν βασίζονται σε συνδρομές. Τέτοιου είδους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται μέρος της υπηρεσίας μας προς τους χρήστες των ιστότοπων μας. Ένας χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από αυτές τις επικοινωνίες ακολουθώντας τις οδηγίες απόρριψης στο τέλος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με την επιφύλαξη του τοπικού δικαίου (για παράδειγμα, ο γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ορισμένα δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων), ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και που σχετίζονται με εσάς. Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα στοιχεία σας αν αλλάξει ή αν πιστεύετε ότι τυχόν πληροφορίες που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς είναι ανακριβείς. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να μάθουμε ποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς, να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία και μπορείτε να μας πείτε αν έχετε αντίρρηση για τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σας. Αν θέλετε να συζητήσετε ή να ασκήσετε τα δικαιώματα που ενδεχομένως έχετε, στείλτε μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε..

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με: τον σκοπό της επεξεργασίας. τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων · οι οποίοι εκτός της ISTH θα μπορούσαν να έχουν λάβει τα δεδομένα από την ISTH. ποια ήταν η πηγή των πληροφοριών (εάν δεν τις παρέχετε άμεσα στο ISTH); και πόσο χρόνο θα αποθηκευτεί. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε / διορθώσετε την εγγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρεί το ISTH αν είναι ανακριβής. Μπορείτε να ζητήσετε από το ISTH να διαγράψει αυτά τα δεδομένα ή να σταματήσει την επεξεργασία τους, με ορισμένες εξαιρέσεις. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από το ISTH να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε ορισμένες χώρες, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ISTH επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν απαιτείται από το νόμο, η ISTH θα σας παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα ή θα τα μεταβιβάσει απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η λογική πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα παρέχεται χωρίς κόστος στα μέλη της ISTH, στους συμμετέχοντες σε συνέδρια και σε άλλους κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε στο ISTH Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.. Εάν η πρόσβαση δεν μπορεί να παρασχεθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, η ISTH θα σας παράσχει μια ημερομηνία κατά την οποία θα παρέχονται οι πληροφορίες. Εάν για κάποιον λόγο αρνείται την πρόσβαση, το ISTH θα παράσχει εξήγηση για το λόγο για τον οποίο αρνείται την πρόσβαση.

 

14.  Ασφάλεια των Πληροφοριών σας

Το ISTH διατηρεί φυσικές, τεχνικές και διοικητικές διασφαλίσεις για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων και των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών που διαβιβάζονται στο ISTH. Το ISTH ενημερώνει και δοκιμάζει την τεχνολογία ασφαλείας του σε περιοδική βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους που πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες. Εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας για τη σημασία της εμπιστευτικότητας και τη διατήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Δεσμευόμαστε να λάβουμε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα για την επιβολή των υποχρεώσεων απορρήτου των εργαζομένων μας.

Οποιοσδήποτε χρήστης επιλέξει να εγγραφεί σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της ISTH ή σε ηλεκτρονική υπηρεσία θα χρειαστεί να δημιουργήσει έναν κωδικό πρόσβασης. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αλλάξει από τον χρήστη ανά πάσα στιγμή, καταγράφοντας πρώτα την υπηρεσία χρησιμοποιώντας τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια ορίζοντας έναν νέο. Είναι ευθύνη του χρήστη να διατηρεί εμπιστευτικό τον κωδικό πρόσβασης. Ένας χρήστης που έχει συνδεθεί από έναν υπολογιστή που μοιράζεται με άλλους θα πρέπει πάντα να αποσυνδεθεί από τον ιστότοπο πριν τον εγκαταλείψει για να αποτρέψει τους επόμενους χρήστες αυτού του υπολογιστή από την πρόσβαση σε πληροφορίες κάτω από το σύνδεσμό τους. Ένας χρήστης που πιστεύει ότι κάποιος έχει χρησιμοποιήσει τον κωδικό πρόσβασής του λογαριασμό χωρίς την άδειά τους ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ενδέχεται να υπήρξε παραβίαση της ασφάλειας, πρέπει να μας ειδοποιήσει αμέσως για να επαναφέρουμε τον κωδικό πρόσβασης.

 

15.  Αλλαγές και ενημερώσεις αυτής της πολιτικής απορρήτου

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης ή / και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που ενδέχεται να έχουμε μαζί σας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστοτόπο ή οποιεσδήποτε παροχές ή υπηρεσίες του ISTH. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με το απόρρητο ή τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που έχουμε μαζί σας, θα διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας, Ηνωμένες Πολιτείες. Συμφωνείτε επίσης να συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε περιορισμό των ζημιών που περιέχονται σε οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να έχουμε μαζί σας.

Καθώς η οργάνωση, η συμμετοχή και τα οφέλη μας αλλάζουν κατά διαστήματα, η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης αναμένεται να αλλάξουν επίσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, εκτός από την απόσπαση της τροποποιημένης Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων Χρήσης σε αυτόν τον Ιστότοπο. Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά την Ιστοσελίδα μας για να δείτε τις ισχύουσες Πολιτικές Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης που ισχύουν και τυχόν αλλαγές που ενδεχομένως έχουν γίνει σε αυτήν. Οι διατάξεις που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες ειδοποιήσεις ή δηλώσεις σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας και τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

 

Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου;

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καλέστε μας, στείλτε μας email ή γράψτε μας στο:

 

Διεθνής Εταιρεία για τη Θρόμβωση και την Αιμόσταση

Προσοχή: Απόρρητο

610 Jones Ferry Road, Σουίτα 205

Carrboro, NC 27510-6113

Ηνωμένες Πολιτείες

Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλέφωνο: +1 919 929-3807

 

Δεν θα στείλουμε διαφημιστικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό σε απάντηση σε επαφές σχετικά με μια ερώτηση ή ένα σχόλιο, εκτός αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Εικόνα

Please enable the javascript to submit this form

Υποστηρίζεται από εκπαιδευτικές υποτροφίες από τις Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics και uniQure, Inc.

Βασικό SSL