Υπερνίκηση της προϋπάρχουσας ανοσίας κατά του AAV για την επίτευξη ασφαλούς και αποτελεσματικής μεταφοράς γονιδίων σε κλινικές συνθήκες
Κύρια σημεία από το 28ο Ετήσιο Συνέδριο της ESGCT

Ξεπερνώντας την προϋπάρχουσα ανοσία Anti-AAV για την επίτευξη ασφαλούς και αποτελεσματικής μεταφοράς γονιδίων σε κλινικές ρυθμίσεις.

Giuseppe Ronzitti, PhD
Genethon, UMR_S951, Inserm, Univ Evry, Université Paris Saclay, EPHE

Βασικά σημεία δεδομένων

Υπερνίκηση της προϋπάρχουσας ανοσίας κατά του AAV για την επίτευξη ασφαλούς και αποτελεσματικής μεταφοράς γονιδίων σε κλινικές συνθήκες

(Α) Η αποτελεσματικότητα της διαγονιδιακής έκφρασης χρησιμοποιώντας φορείς AAV μπορεί να μειωθεί λόγω της έμφυτης ανοσίας. (Β) Σε αυτήν τη μελέτη απόδειξης της ιδέας στην οποία συμμετείχαν πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου με αντισώματα κατά του AAV, χρησιμοποιήθηκε η ενδοπεπτιδοποιημένη ιμλιφιδάση (IdeS) για να προσδιοριστεί εάν η αποδόμηση της κυκλοφορούσας IgG θα μπορούσε να βελτιώσει την έκφραση του hFIX με τη μεσολάβηση AAV.

Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα της γονιδιακής θεραπείας σε οροθετικά μη ανθρώπινα πρωτεύοντα με IdeS

Σε πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου που έλαβαν θεραπεία με AAV8 που περιέχει FIX, η έκφραση του hFIX στο πλάσμα ήταν σημαντικά υψηλότερη σε ένα ζώο που έλαβε θεραπεία με IdeS σε σύγκριση με ένα χωρίς θεραπεία με IdeS. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η συστηματική αποικοδόμηση IgG μπορεί να επιτρέψει τη γονιδιακή θεραπεία με φορείς AAV σε οροθετικούς ασθενείς με αιμορροφιλία καθώς και την επαναχορήγηση σε ασθενείς που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με φθίνουσα έκφραση παραγόντων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαδραστικά Webinars
Εικόνα

Please enable the javascript to submit this form

Υποστηρίζεται από εκπαιδευτικές υποτροφίες από τις Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics και uniQure, Inc.

Βασικό SSL