το uniQure χορήγησε το αμερικανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για χρήση του FIX-Padua για τη γονιδιακή θεραπεία αιμοφιλίας Β

το uniQure χορήγησε το αμερικανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για χρήση του FIX-Padua για τη γονιδιακή θεραπεία αιμοφιλίας Β