Η BioMarin υποβάλλει την υποβολή EMA για πρώτη γονιδιακή θεραπεία αιμοφιλίας

Η BioMarin υποβάλλει την υποβολή EMA για πρώτη γονιδιακή θεραπεία αιμοφιλίας