Η Spark Therapeutics ανακοινώνει ενημερωμένα δεδομένα σχετικά με το SPK-8011 από τη φάση 1/2 κλινική δοκιμή στην αιμοφιλία Α στο εικονικό συνέδριο ISTH 2020

Η Spark Therapeutics ανακοινώνει ενημερωμένα δεδομένα σχετικά με το SPK-8011 από τη φάση 1/2 κλινική δοκιμή στην αιμοφιλία Α στο εικονικό συνέδριο ISTH 2020