Αίτημα για προτάσεις: Έρευνα Τεχνητής Νοημοσύνης / Μηχανικής Μάθησης στην Αιμορροφιλία

Αίτημα για προτάσεις: Έρευνα Τεχνητής Νοημοσύνης / Μηχανικής Μάθησης στην Αιμορροφιλία

Πρόγραμμα Παγκόσμιας Ιατρικής Επιχορήγησης της Pfizer