Φάση 3 Δοκιμή της γονιδιακής θεραπείας AMT-061 για την αιμοφιλία Β υπερβαίνει τη δόση στόχου

Φάση 3 Δοκιμή της γονιδιακής θεραπείας AMT-061 για την αιμοφιλία Β υπερβαίνει τη δόση στόχου

Αιμορροφιλία Νέα σήμερα