Προοπτικές ασθενών για νέες θεραπείες στην αιμοφιλία A: μια ποιοτική μελέτη

Προοπτικές ασθενών για νέες θεραπείες στην αιμοφιλία A: μια ποιοτική μελέτη

van Balen EC, et αϊ. Προοπτικές ασθενών για νέες θεραπείες στην αιμορροφιλία Α: μια ποιοτική μελέτη. Ασθενής. 2019 Nov 6 [Epub μπροστά από την εκτύπωση]