Η ανοσοαπορρόφηση επιτρέπει την επιτυχή διανομή του επαναλαμβανόμενου ηπατικού γονιδίου με τη μεσολάβηση του rAAV5 στα μη πρωτεύοντα θηλαστικά

Η ανοσοαπορρόφηση επιτρέπει την επιτυχή διανομή του επαναλαμβανόμενου ηπατικού γονιδίου με τη μεσολάβηση του rAAV5 στα μη πρωτεύοντα θηλαστικά

Salas D, et αϊ. Η ανοσοαπορρόφηση επιτρέπει την επιτυχή διανομή του επαναλαμβανόμενου ηπατικού γονιδίου με τη μεσολάβηση του rAAV5 στα μη πρωτεύοντα θηλαστικά. Αίμα Adv. 2019; 10: 2632-2641.